Den katolske kirke

Den katolske kirke er et overnasjonalt kirkesamfunn. Alle som er katolsk døpt regnes som medlemmer i den katolske kirke.I 2014 var medlemstallet ca. 1,270 milliarder medlemmer, det vil si omtrent 17% av verdens befolkning. Den katolske kirke er dermed den største av kristendommens tre hovedgrener, ved siden av ortodokse (østlige) og protestantiske kirker.Betegnelsen den romersk-katolske kirke brukes fortrinnsvis av ikke-katolikker for å understreke kirkens historiske forankring i Roma. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Anne Stensvold

Universitetet i Oslo

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 8 kategorier:

  1. Biskoper
  2. Den katolske kirke i Norge
  3. Erkebiskoper
  4. Katolsk kirkevesen
  5. Katolske geistelige
  6. Kirkelærere
  7. Kirkerett
  8. Konsiler

Inneholder 1 artikler: