Generalvikar, i den romersk-katolske kirke biskopens personlige medhjelper i ledelsen av bispedømmet. Han må være prest, minst 30 år og doktor eller lisensiat i kanonisk rett eller teologi. Han utnevnes på åremål og har samme utøvende myndighet som biskopen innenfor bispedømmet.