Emserpunktasjonen, 22 artikler rettet mot pavens inngrep i den tyske kirkes administrasjon, vedtatt på en konferanse i Ems 1785 av representanter for erkebiskopene av Mainz, Trier, Köln og Salzburg. Dette forsøk på å hevde den tyske kirkes selvstendighet måtte senere oppgis, da Emserpunktasjonen ble motarbeidet av de underordnede biskoper og fyrstene.