Aggiornamento, et ord som pavene Johannes 23 og Paul 6 hyppig brukte om et hovedmål for det annet Vatikankonsil, nemlig å fornye kirkens indre liv og ytre struktur slik at dens tidløse budskap kan nå frem til vår tids mennesker.