In partibus infidelium, eller kun in partibus, uoffisiell betegnelse på titulærbiskoper i den romersk-katolske kirke, dvs. biskoper som ikke har eget bispedømme. Siden en biskop alltid må være knyttet til et bispesete, utnevnes apostoliske vikarer og prefekter, apostoliske administratorer, apostoliske legater og nuntier, samt høyere embedsmenn ved den romerske kurie til biskoper i bispedømmer som nå er forsvunnet. Skikken går tilbake til den tid da sarasenerne fordrev de kristne fra bispedømmer i Lilleasia og Nord-Afrika.