Erkeprest, opprinnelig den eldste presbyter (prest) ved en katolsk kirke, den som hadde overoppsyn med gudstjenesten og prestenes vandel, fra middelalderen en av de høyere kanniker ved et domkapittel, og ved enkelte domkirker kapitlets formann og biskopens stedfortreder. Eksisterer fremdeles som ærestittel i den katolske kirke, og særlig i den ortodokse kirke, der den utgjør den høyeste rang en gift prest kan oppnå.