Manuskript er en hånd- eller maskinskrevet tekst som noe skal trykkes etter, eller som brukes som grunnlag for en tale, foredrag eller lignende. I sjelden bruk i betydningen håndskrift.