Trofé, seierstegn. I antikken var trofeet en trestamme behengt med en slagen fiendes våpen til minne om en seier; senere ble ordet også brukt om seiersmonumenter i stein. I vår tid brukes ordet om gjenstander som faner, våpen o.l. som blir utstilt som seierstegn. I mange samfunn verden over har også deler av falne fienders kropp blitt brukt som krigstrofeer (jfr. hodejakt og skalpering), og i Vesten prepareres hodene av nedlagt storvilt og henges opp som jakttrofeer.