Oldsaker er gjenstander formet og brukt av mennesker i forhistorisk eller eldre historisk tid. Se kulturminner.