Museion, eg. sted for dyrkelse av musene. Fantes f.eks. på fjellet Helikon, i Platons Akademi og Aristoteles' Lykeion. Mest kjent var museion i Alexandria, grunnlagt av Ptolemaios 2 ca. 280 f.Kr., et betydelig vitenskapelig sentrum, spesielt for filologiske disipliner, og med oldtidens største bibliotek.