Politiske rettigheter, betegnelse på de rettigheter som gir borgerne i et land adgang til å øve innflytelse på statsstyret og den politiske utviklingen.

I sin mest generelle form kan uttrykket politiske rettigheter brukes om både den prinsipielle og den faktiske muligheten enkeltpersoner og grupper har til å påvirke politiske beslutningsprosesser.

Politiske rettigheter henger tett sammen med demokratiet som styreform. En enkel tommelfingerregel er: Jo flere politiske rettigheter, jo mer utviklet er demokratiet.

Politiske rettigheter omfatter først og fremst stemmerett og valgbarhet, det vil si retten til å stille opp som kandidat i politiske valg. Reglene om stemmerett og valgbarhet til det norske Stortinget finnes i Grunnloven §§ 49–63 og i Valgloven av 2002.

Formelle rettigheter som stemmerett og valgbarhet går inn under begrepet, men også retten til å organisere seg, samles offentlig, adgang til politisk opposisjon og til overhodet å søke standpunkter og synspunkter fremmet i offentligheten. Betegnelsen er vanskelig å avgrense, og brukes ofte parallelt med uttrykket politisk frihet.

I noen andre land, for eksempel Sveits, omfatter også politiske rettigheter det som kalles initiativ. Dette vil si at innbyggere har rett til å kreve at statsmaktene tar et bestemt spørsmål opp til behandling hvis et slikt krav er framsatt av mange nok. Dette kan også innebære deltakelse i viktige statsspørsmål gjennom folkeavstemning.

Politiske rettigheter gis vanligvis bare statens egne voksne borgere, og disse må gjerne ha oppholdt seg en viss tid i landet eller i kommunen før rettighetene kan brukes.

Fradømmelse av politiske rettigheter kan bare skje i forbindelse med at en blir dømt for visse forbrytelser mot statens selvstendighet og sikkerhet, for eksempel forræderi, samt for ulovligheter i forbindelse med valg.

Mange av de politiske rettighetene hører til menneskerettighetene, og er formulert i Verdenserklæringen om menneskerettigheter.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.