Politisk teori er systematiserte utsagn om styring av samfunn, om organisering av de styrende organer og om aktivitet rettet mot de styrende organer.Utsagnene kan være så vel empiriske, det vil si beskrivende og forklarende, som normative, det vil si vurderende og foreskrivende. Ofte kombineres empiriske og normative utsagn, slik som i tradisjonell politisk filosofi.. Hele artikkelen