Naturfag, skolefag som dreier seg om naturvitenskapens teorier, begreper og arbeidsmåter; alt som har med kunnskap om naturen å gjøre, omfatter fagområder som biologi, fysikk, astronomi, kjemi, geologi og geografi.