Trillemarka

Artikkelstart

Trillemarka, naturreservat i kommunene Sigdal, Nore og Uvdal og Rollag, Buskerud, 43 km2; opprettet ved kgl. res. 13. des. 2002. Samtidig ble et mindre naturreservat, Heimseteråsen, på 2,5 km2 også opprettet i det samme området. Begge naturreservatene preges av naturskog, og er en del av et de største gjenstående naturskogsområdene på Østlandet.

Det ble samtidig foreslått å verne et større område i Trillemarka–Rollag Østfjell. Det ble fremmet i alt fire verneforslag. Det mest omfattende, fremmet av Norges Naturvernforbund og Natur og Ungdom, utgjorde ca. 210 km2. I 2008 vedtok regjeringen å verne i alt ca. 147 km2 av Trillemarka som naturreservat. Det er dermed Norges største skogreservat.

Området har store sammenhengende områder med gammelskog som er relativt lite påvirket av hogst og menneskelige inngrep, særlig sammenlignet med tilsvarende arealer på Østlandet. I alt 129 arter på den norske rødlista over truede og sårbar arter er registrert i området.

Forslaget om fredning var sterkt omstridt, da de lokale kommunene hadde sterke innvendinger til omfanget og forskriftene vedrørende forvaltningen.

Regjeringen var splittet i saken, og det endelige vedtak ble et kompromiss hvor Senterpartiet oppga sin motstand mot at det ble vedtatt å flytte Veterinærhøgskolen fra Oslo til den nye universitet på Ås.

Området omfatter mange private skogeiendommer, og verneforskriftene tillater derfor fortsatt lokal bruk som f.eks. setring, jakt og fiske. Forvaltningen blir for en stor del overlatt til kommunene, og det er samtidig bevilget penger til et utviklingsfond for de tre berørte kommunene.

Eksterne lenker

Kommentarer (2)

skrev Geir Thorsnæs

Artikkelen bør oppdateres og få tittelen Trillemarka-Rollag Østfjell. Det bør henvises til en slik oppdatert artikkel fra de tre kommuneartiklene Rollag, Nore og Uvdal og Sigdal. Foreløpig er det bare henvist til den ikke oppdaterte artikkelen Trillemarka.

svarte Sverre Olav Lundal

Det heiter Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, http://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2008-12-05-1302?q=trillemarka

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg