Flå

Faktaboks

Landareal
671 km²
Innbyggertall
1 057 (2022)
Administrasjonssenter
Flå
Fylke
Viken (fra 01.01.2020, tidligere Buskerud)
Innbyggernavn
fløværing
Målform
bokmål
Kommunenummer
3039 (fra 01.01.2020, tidligere 0615)
Høyeste fjell
Gråfjell (1466 moh.) på grensa til Sigdal

Kommunevåpen

Buvatnet med Nautskardfjellet bak. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt i 2005–2007.

Av /NTB Scanpix ※.
Kart
Av /Store norske leksikon ※.
Flå kirke
Flå kirke
Hallingdalselva
Hallingdalselva

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Flå er en kommune i Viken fylke (tidligere i Buskerud). Den ligger omkring nordenden av Krøderen (132 meter over havet) og nedre del av Hallingdal med skog- og fjelltraktene på begge sider, blant annet deler av Vassfaret i nordøst og Norefjell i sørvest.

Flå ble opprettet som kommune i 1905 ved utskilling fra Nes kommune (nå Nesbyen). Kommunen grenser i øst til Ringerike kommune, i sør til Krødsherad kommune, i sørvest til Sigdal kommune, i vest til Nore og Uvdal kommune, i nordvest til Nesbyen kommune og i nordøst til Sør-Aurdal kommune i Innlandet fylke.

Natur

Vassfaret.

Berggrunnen i hele kommunen er grunnfjell og består mest av granitt og kvartsdioritt i de østre og sentrale delene av kommunen. I sør og sørvest består berggrunnen av svært harde kvartsitter som danner de høyeste partiene i kommunen. Kvartsittene forvitrer sent og gir mager jord.

Hallingdal er relativt smal og flat i Flå, og den stiger bare 15 meter fra Krøderen til kommunegrensen mot Nesbyen i nordvest. Dalsidene er bratte til omtrent 700 meter over havet, med slakere fjellterreng innenfor. Dette når i øst 1000–1200 meter over havet over mot Vassfaret; høyest her er Sørbølfjellet med 1284 meter over havet. I områdene med kvartsitt i sørvest er fjellene noe høyere; høyest er Gråfjell (1466 meter over havet) og Høgevarde (1459 meter over havet) på Norefjell, på grensen mot henholdsvis Sigdal og Krødsherad kommuner.

I dalbunnen finner man den dyrkede jorden, som stort sett består av elveavsetninger, for det meste sand. Det finnes praktisk talt ikke marine avsetninger, til tross for at høyden over havet her er bare omkring 150 meter. Gjennom dalen renner Hallingdalselva.

Vassfaret har et rikt dyre- og planteliv. Her ligger Indre Vassfaret og Vassfaret–Vidalen landskapsvernområder samt ni naturreservater. Veneli fjellskogsti og Vassfaret natursti med merkede løyper. Ringerike turistforening (del av Den Norske Turistforening) driver turisthytta Buvasskoia.

Kommunen har 12 naturvernområder:

 • Bringen naturreservat, skogvern, 8 010,4 daa, Vernet i 1985.
 • Indre Vassfaret landskapsvernområde, natur- og kulturvern, 44 975,8 daa. Vernet 1985.
 • Bukollen naturreservat, skogvern, 3 199,5 daa. Vernet 1985.
 • Vassfaret og Vidalen landskapsvernområde, natur- og kulturvern, 191 993,1 daa. Vernet 1985.
 • Stavnselva naturreservat, skogvern, 1 093,1 daa. Vernet 2002.
 • Festningen naturreservat, skogvern, 1 007,3 daa. Vernet 1985.
 • Flenten naturreservat, myrvern, 3 161,4 daa. Vernet 1993.
 • Veteren naturreservat, skogvern, 3 791,8 daa. Vernet 2020.
 • Sjølingelve naturreservat, skogvern, 598,0 daa. Vernet 2020.
 • Hestgjuvnatten naturreservat, skogvern, 12 026,5 daa. Vernet 2019.
 • Haverstingen naturreservat, skogvern, 8 276,9 daa. Vernet 2005.
 • Gulsvikelvi naturreservat, skogvern, 768,0 daa. Vernet 2016.

Klima

Den kaldeste måneden er januar, med normal på –5,3 °C, og varmeste måned er juli med normal på 17,0 °C. Mest nedbør er det i august, med normal på 102,6 millimeter, og minst er det i februar, med normal på 38,4 millimeter nedbør. Tallene gjelder Gulsvik II målestasjon.

Bosetningen

Bosetningen er nesten helt konsentrert til dalbunnen i Hallingdal, særlig ved administrasjonssenteret Flå og i Gulsvik ved nordenden av Krøderen.

Flå har hatt synkende folketall siden andre verdenskrig, men nedgangen syntes rundt årtusenskiftet å ha stoppet opp. I tiårsperioden 2007–2017 hadde kommunen en gjennomsnittlig årlig vekst i folketallet på 0,9 prosent, mot 0,4 prosent i Hallingdalskommunene under ett. Tidligere Buskerud som helhet hadde en vekst på 1,2 prosent årlig i denne perioden.

Næringsliv

Flå har det minste jordbruksarealet blant kommunene i tidligere Buskerud; det utgjorde i 2010 bare 1,0 prosent av fylkets samlede jordbruksareal. Likevel har Flå, etter Sigdal, den høyeste andelen av kommunens arbeidsplasser i primærnæringene; seks prosent mot to prosent i hele fylket (2015).

Korndyrking (særlig bygg) opptar 43 prosent av jordbruksarealet i Flå, og kommunen er den eneste i Hallingdal med nevneverdig korndyrking. Ellers holdes en del sau, som drar nytte av fjellbeitene. Skogen betyr mye for brukene, selv om det 2015 kun ble avvirket 17 800 kubikkmeter tømmer, 1,8 prosent av fylkets avvirkning, noe som er klart mindre enn kommunens andel av fylkets produktive skogareal på 5,4 prosent.

Det er svært lite vannkraftproduksjon i Flå. Her er fire mindre verk som per 2016 har en samlet midlere årsproduksjonen på 19 gigawattimer (GWh); største fallhøyde er 353 meter (Vesleåni).

Industrien sysselsetter 13 prosent av arbeidstakerne (2015), 23 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning. Av industribransjene er verkstedindustrien (maskinindustri) den viktigste med 82 prosent av industriens arbeidsplasser (2014).

Flå har en godt utbygd turistnæring og varehandel med hotell og kjøpesenter i kommunesenteret, likeledes har kommunen flere campingplasser og andre overnattingstilbud. Dette avspeiles i en høy andel av arbeidsplassene i varehandel og overnattings-/serveringsvirksomhet (27 prosent av kommunens arbeidsplasser i 2015). Kommunen har flere hytteområder i fjellet, særlig på Norefjell.

Samferdsel

I dalbunnen går Bergensbanen og riksvei 7 (mellom Hønefoss i Ringerike og Hardangerbrua i Ullensvang). Fylkesvei 287 fører fra Bromma i Nes over fjellet lengst vest i Flå til Sigdal og videre til Åmot i Modum. Private veier fra Gulsvik og Flå gjennom Vassfaret til Begnadalen.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Flå hører til Sør-Øst politidistrikt, Buskerud tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Flå kommune tilsvarer soknet Flå i Hallingdal prosti (Tunsberg bispedømme) i Den norske kirke.

Kommunen er med i regionrådet Hallingdal regionråd sammen med Gol, Hemsedal, Hol, Nesbyen og Ål kommuner.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Flå til Ringerike og Hallingdal fogderi i Buskerud amt.

Delområder og grunnkretser i Flå

For statistiske formål er Flå kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen ni grunnkretser: Stavn, Åvestrud, Vold vestre, Vold østre, Gulsvik, Medbøen, Sørbøt og Nautskardfjella, Dagali/Veneli og Gråfjell.

Historikk og kultur

I Vassfaret finnes rester av gamle boplasser. I utkanten av tettbebyggelsen i Flå ligger Vassfaret Bjørnepark, åpnet i 1997. Her ligger også et kunstgalleri med hovedvekt på norsk samtidskunst. Flå kirke er en korskirke i tre, bygd i 1856–1858 og påbygd i 1993. Utenfor kirken ble det i 1995 reist en støtte til minne om de militære trefningene ved Gulsvik 25. april 1940. Jakt- og Fiskesenteret i Flå ble åpnet i 2012.

I Gulsvik ligger veitunnelen «Hallingporten» og Gulsvik bro, en fredet hengebru med lengde på 97 meter og høyde 4,69 meter. Den ble bygget i 1906.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1985) har et svart bjørnehode sett forfra, mot en sølv bakgrunn. Flå ligger i et bjørnedistrikt med store deler av Vassfaret innenfor grensene.

Navnet kommer av norrønt flóða, fra flóðr, ‘flom, oversvømmelse’.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

 • Akervold, Magne: Flå kommune 100 år : jubileumsskrift 2005, 2005, Finn boken
 • Flå i bilder: 1876–1990, utgitt av Flå kommunes hovedutvalg for kultur, 1990, Finn boken
 • Hegna, Hans: Flaa, Hallingdal 1920, 1921, Finn boken
 • Jensen, Jørn: Gamle hus og tun i Flå, 2001, Finn boken
 • Østro, Terje: Gards- og slektshistorie for Flå i Hallingdal, 2003-, to bind, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg