Flå

Faktaboks

Etymologi
‘flom’
Landareal
704 km²
Innbyggertall
1 069
Administrasjonssenter
Flå

Kommunevåpen

Plassering

av . Begrenset gjenbruk

Flå. Buvatnet med Nautskardfjellet bak. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Flå. av /NTB Scanpix ※. Gjengitt med tillatelse
Kart av /Store norske leksikon ※. Gjengitt med tillatelse

Flå, kommune i Buskerud fylke omkring nordenden av Krøderen (132 moh.) og nedre del av Hallingdal med skog- og fjelltraktene på begge sider, blant annet deler av Vassfaret i nordøst og Norefjell i sørvest.

Flå ble opprettet som kommune i 1905 ved utskilling fra Nes. Kommunen grenser i øst til Ringerike, i sør til Krødsherad, i sørvest til Sigdal, i vest til Nore og Uvdal, i nordvest til Nes og i nordøst til Sør-Aurdal i Oppland.

Natur

Berggrunnen i hele kommunen er grunnfjell og består mest av granitt og kvartsdioritt i de østre og sentrale delene av kommunen. I sør og sørvest består berggrunnen av meget harde kvartsitter som danner de høyeste partiene i kommunen. Kvartsittene forvitrer sent og gir mager jord.

Hallingdal er relativt smal i Flå og stiger bare 15 meter fra Krøderen til kommunegrensen mot Nes i nordvest. Dalsidene er bratte til ca. 700 moh. med slakere fjellterreng innenfor. Dette når i øst 1000–1200 moh. over mot Vassfaret; høyest her er Sørbølfjellet 1284 moh. I områdene med kvartsitt i sørvest er fjellene noe høyere; høyest er Gråfjell (1466 moh.) og Høgevarde (1459 moh.) på Norefjell, på grensen mot henholdsvis Sigdal og Sigdal/Krødsherad.

I dalbunnen finner man den dyrkede jorden, som stort sett består av elveavsetninger, for det meste sand. Det finnes praktisk talt ikke marine avsetninger til tross for at høyden over havet her er bare omkring 150 meter.

Vassfaret har et rikt dyre- og planteliv. Her ligger Indre Vassfaret og Vassfaret–Vidalen landskapsvernområder samt ni naturreservater. Veneli fjellskogsti og Vassfaret natursti med merkede løyper.

Bosetningen

Bosetningen er nesten helt konsentrert til dalbunnen i Hallingdal, særlig ved administrasjonssenteret Flå og i Gulsvik ved nordenden av Krøderen. Kommunen var i 2016, som den eneste i Buskerud, uten tettsteder.

Flå har hatt synkende folketall siden krigen, men nedgangen synes rundt årtusenskiftet å ha stoppet opp. I tiårsperioden 2007–17 hadde således kommunen en gjennomsnittlig årlig vekst i folketallet på 0,9 prosent mot 0,3 prosent i hallingdalskommunene under ett på 0,4 prosent og i Buskerud som helhet på 1,2 prosent årlig i denne perioden.

Næringsliv

Flå har det minste jordbruksarealet blant kommune i Buskerud; det utgjorde i 2010 bare 1,0 prosent av fylkets samlede jordbruksareal. Likevel har Flå, etter Sigdal, den høyeste andelen av kommunens arbeidsplasser i primærnæringene, 6 prosent mot 2 prosent i hele fylket (2015).

Korndyrking (særlig bygg) opptar 43 prosent av jordbruksarealet i Flå, og kommunen er den eneste i Hallingdal med nevneverdig korndyrking. Ellers holdes en del sau som drar nytte av fjellbeitene. Skogen betyr mye for brukene, selv om det 2015 kun ble avvirket 17 800 m3 tømmer, 1,8 prosent av fylkets avvirkning, noe som er klart mindre enn kommunens andel av fylkets produktive skogareal på 5,4 prosent.

Det er svært lite vannkraftproduksjon i Flå. Her er fire mindre verk som per 2016 har en samlet midlere årsproduksjonen på 19 gigawattimer (GWh); høyeste fallhøyde er 353 meter (Vesleåni).

Industrien sysselsetter 13 prosent av arbeidstakerne (2015), 23 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning. Av industribransjene er verkstedindustrien (maskinindustri) er den viktigste med 82 prosent av industriens arbeidsplasser (2014).

Flå har en godt utbygd turisttrafikk og varehandel med hotell og kjøpesenter i tettbebyggelsen i kommunesenteret, likeledes har kommunen flere campingplasser og andre overnattingstilbud. Dette avspeiles i en høy andel av arbeidsplassene i varehandel og overnattings-/serveringsvirksomhet (27 prosent av kommunens arbeidsplasser 2015). Kommunen har flere hytteområder i fjellet, særlig på Norefjell.

Samferdsel

I dalbunnen går Bergensbanen og Rv. 7/Fv. 7 (Oslo-)Sandvika–Hønefoss–Granvin–Trengereid(–Bergen). Fv. 287 fører fra Bromma i Nes over fjellet lengst vest i Flå til Sigdal og videre til Åmot i Modum. Private veier fra Gulsvik og Flå gjennom Vassfaret til Begnadalen.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Flå hører til Sør-Øst politidistrikt, Hallingdal tingrett og Borgarting lagmannsrett. Flå kommune tilsvarer soknet Flå i Hallingdal prosti (Tunsberg bispedømme) i Den norske kirke.

Kommunen er med i regionrådet Hallingdal regionråd sammen med Gol, Hemsedal, Hol, Nes og Ål.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Flå til Ringerike og Hallingdal fogderi i Buskerud amt.

Delområder og grunnkretser i Flå

For statistiske formål er Flå kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 9 grunnkretser: Stavn, Åvestrud, Vold vestre, Vold østre, Gulsvik, Medbøen, Sørbøt og Nautskardfjella, Dagali/Veneli og Gråfjell.

Historikk og kultur

I Vassfaret finnes rester av gamle boplasser. I utkanten av tettbebyggelsen i Flå ligger Vassfaret Bjørnepark, åpnet 1997. Kunstgalleri med hovedvekt på norsk samtidskunst. Flå kirke, korskirke i tre, bygd 1856–58; påbygd 1993. Utenfor kirken ble 1995 reist en støtte til minne om de militære trefninger ved Gulsvik 25. april 1940. Flå Jakt- og Fiskesenter åpnet i 2012.

I Gulsvik ligger veitunnelen «Hallingporten» og en gammel fredet hengebru.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent 1985) har et svart bjørnehode sett forfra, mot en sølv bakgrunn. Flå ligger i et bjørnedistrikt med store deler av Vassfaret innenfor grensene.

Navnet kommer av norrønt flóða, fra flóðr, ‘flom, oversvømmelse’.

Ekstern lenke

Litteratur

  • Akervold, Magne: Flå kommune 100 år : jubileumsskrift 2005, 2005, Finn boken
  • Flå i bilder: 1876–1990, utg. av Flå kommunes hovedutvalg for kultur, 1990, Finn boken
  • Hegna, Hans: Flaa, Hallingdal 1920, 1921, Finn boken
  • Jensen, Jørn: Gamle hus og tun i Flå, 2001, Finn boken
  • Østro, Terje: Gards- og slektshistorie for Flå i Hallingdal, 2003-, 2 b., Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg