Sogn i Nore og Uvdal kommune, Buskerud fylke, 966 innbyggere (2014). Sognet omfatter sidedalføret til Numedal som fører vestover fra Rødberg og opp på Hardangervidda, samt fjelltraktene på begge sider. Vidda når opptil 1485 moh. (Borgsjøbrotet på grensen til Tinn). Hoveddalføret er skåret dypt ned i grunnfjellet. Gårdsbebyggelsen når høyt, opp mot 900 moh. Nederst i dalen løper Uvdalselva som har flate elveavleiringer. Atskillig turisttrafikk, bl.a. et større alpinsenter. Fv. 40 Kongsberg–Geilo går gjennom Uvdal. Viktigste næringsvei er jord- og skogbruk. Uvdal stavkirke er fra 1100-tallet. En del av Hardangervidda nasjonalpark ligger i Uvdal.