Øvre og Nedre Hein, to vann på østlige Hardangervidda i Nore og Uvdal og Hol kommuner, Buskerud, Øvre Hein 1113 moh. og 6,7 km2, Nedre Hein 1075 moh. Øvre Hein har tilløp fra Halnefjorden og Heinungen, avløp via Nedre Hein og Heinelvi til Numedalslågen. Østre del av Øvre Hein og Nedre Hein ligger i Hardangervidda nasjonalpark. Mellom de to vannene ligger Heinseter turisthytte med 40 senger (privat).