Nore og Uvdal

Nore og Uvdal, kommune i Buskerud fylke, øverst i Numedal. Kommunens østre del, det tidligere Nore, ligger omkring Numedals øvre del med de store sjøene Pålsbufjorden og Tunnhovdfjorden. Ved Rødberg deler hoveddalføret seg. Herfra fører Uvdal vestover, opp mot Hardangervidda. Kommunen, som strekker seg innover Hardangervidda til fylkesgrensen mot Hordaland i vest og Telemark i sør, er fylkets klart største etter areal.Nore og Uvdal utgjorde den nordre delen av Rollag kommune slik den ble avgrenset da det lokale selvstyret ble innført 1837. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Thorsnæs

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 13 artikler:

S

  1. Skaupa