Slamstein, mudderstein, massiv, ikke-skifrig sedimentær bergart som består av omtrent like mengder av partikler i silt- og leirstørrelsen.