Vikingbanken er en fiskebanke og et værvarslingsdistrikt øst for Shetlandsøyene, utenfor Norskerenna.