Skottlands lengste elv, 193 km, nedbørsfelt 6216 km2. Har sitt utspring i nordskråningen av Ben Lui-fjellet, renner gjennom Loch Tay og munner ut i Nordsjøen gjennom munningsviken Firth of Tay. Storbritannias lengste jernbanebro, Tay Railway Bridge, krysser Tay ved Dundee. Veibro mellom Dundee og Newport-on-Tay. Rikt laksefiske.