Weser, elv i Tyskland, dannes ved sammenløpet av elvene Werra og Fulda ved Münden, har sitt øvre løp i Weser-berglandet, kommer ut på den nordtyske lavslette gjennom Porta Westfalica, går gjennom Bremen og munner ut i Nordsjøen ved Bremerhaven, 477 km lang fra Münden til Bremerhaven (med Werra 756 km). Nedbørfelt 33 895 km2. Seilbar i hele sin lengde. Kanalforbindelse med Rhinen, Ems og Elben. Ved Minden passerer Mittelland-kanalen over Weser i en akvedukt.