Davveskáidi, langstrakt åsrygg i Sør-Varanger kommune, øst for Langfjorden, Finnmark.