Kommunevåpen

. begrenset

Plassering

KF-bok. begrenset

Båtsfjord, kommune i Øst-Finnmark, på nordsiden av Varangerhalvøya (Várnjárga). Kommunene fikk sine nåværende grenser i 1964 da kommunens sørøstre del ble overført til Vardø.

Berggrunnen består hovedsakelig av sandstein av senprekambrisk alder (gneis) som tilhører Øst-Finnmarks grunnfjellsområde.

Kommunen består for det meste av flate, ubebodde fjellstrekninger omkring 400 moh. som faller steilt mot havet. Flere elver har skåret seg ned i fjellvidda. Bealjáidčearru (Kjøltindan) på grensen til Vadsø, utgjør det høyeste området, opp til 633 moh.

Det finnes ingen skjærgård mot Barentshavet, men Syltefjorden og Båtsfjorden trenger seg i sørvestlig retning innover i landet. Syltefjordstauran på nordsiden av fjorden er et av landets største fuglefjell, med blant annet en havsulekoloni.

Omtrent all bosetning er konsentrert til kommunesenteret Båtsfjord, det eneste stedet i kommunen med god havn. Tidligere var det ganske stor bosetning i Hamningberg, Makkaur og Syltefjord, men disse er nå fraflyttet.

Båtsfjord tettsted er administrasjonssenter i kommunen. Tettstedet ligger ved botnen av Båtsfjorden. Båtsfjord har flyplass og hurtigruteanløp.

Etter den annen verdenskrig økte folketallet betydelig i tettstedet, fra 900 innbyggere i 1946 til 2697 i 1980, mens folketallet siden har stagnert og gått noe ned til 2045 i 2011.

Hovednæringer er fiske og fiskeindustri, og Båtsfjord er sammen med Hammerfest Norges største fiskevær når det gjelder ilandført kvantum. Kaia har 7000 skipsanløp årlig. Her finnes sju fiskeforedlingsbedrifter, blant annet filetfabrikker med fryserier, og rekefabrikker. Ingen andre steder produserer like mye lodderogn og konsumlodde som Båtsfjord. Også havbruk har blitt en viktig næring. Ellers er her flere mindre verksteder for fiskeflåten.

Deler av vidda brukes som sommerbeite for rein. Hotell og gjestgiveri. Redningskrysseren Havly har stasjon her.

Hurtigruten anløper Båtsfjord, som også har kortbaneflyplass med forbindelse til Tromsø, Alta og Kirkenes, foruten de øvrige småflyplassene i Finnmark. Båtsfjord lufthavn fra 1999 med terminalbygg og 1000 meter rullebane erstattet en tidligere flyplass med grusdekke i Båtsfjorddalen.

Fra Båtsfjord går Rv. 891/890 med forbindelse til E 6 ved Tana bru. Kommunal vei fra Båtsfjord til Syltefjord.

Båtsfjord har ungdomsskole og videregående skole.

Båtsfjord hører til Finnmark politidistrikt, Øst-Finnmark tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Øst-Finnmark regionråd sammen med BerlevågGamvikLebesbyNessebySør-Varanger,TanaVadsø og Vardø.

Båtsfjord kommune tilsvarer soknet Båtsfjord i Varanger prosti (Nord-Hålogaland bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Båtsfjord til Vardø fogderi i Finmarkens amt.

For statistiske formål er Båtsfjord kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 14 grunnkretser: Været, Sentrum, Holmen, Neptunbukta, Neptun/Håbet, Indre Båtsfjord, Båtsfjorddalen, Syltefjord, Hamningberg, Sandfjord, Langryggen, Øvre Tavla, Elvestrandhøgda og Komagelva.

Tettstedet Båtsfjord fikk bare mindre skader under krigen, og fungerte som forsyningsbase for det befridde Finnmark etter tyskernes tilbaketrekning. Det fraflyttede fiskeværet Hamningberg, som har veiforbindelse med Vardø, regnes som verneverdig. I kommunen finnes flere boplasser og fangstanlegg fra steinalderen. Vesterelva med utløp i Syltefjorden er en god lakseelv. Båtsfjord kirke (1971); kulturminne; glassmaleri av Jardar Lunde.

Våpenet, som ble godkjent 1985, har en sølv fiskekrok på blå bakgrunn. Motivet symboliserer fisket og fiskeindustriens viktige betydning for kommunen.

Navnet Båtsfjord kommer antakelig av 'botn' i betydningen 'innerste del av en fjord'. Også gårdsnavn, samisk Báccavuodna eller Báccevuodna.

  • Fossen, Asbjørn: Nord-øst i Finnmark : liv eller død?, 2006, isbn 82-996390-6-9, Finn boken

  • Olsen, Margido: Beretningen om Syltefjord, 1994, Finn boken

  • Olsen, Margido: Det gamle Vardø herred og Vardø by, [1999], Finn boken

  • Solhaug, Odd: Kirke og folk i Båtsfjord kommune, 1979, isbn 82-990566-0-8, Finn boken

  • Solhaug, Odd: Sånn va det : fortellinger fra Båtsfjord kommune, 1985, isbn 82-991363-1-8, Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.