Kommunevåpen

. begrenset

Plassering

KF-bok. begrenset

Berlevåg. Knut Erik Jensens film om Berlevåg Mannssangforening, Heftig og begeistret (2001), ble en kritikerrost publikumssuksess som satte Berlevåg på kartet også internasjonalt. Oppfølgeren, På sangens vinger, viser koret på turné i USA.

Europafilm. begrenset

Berlevåg, kommune i Finnmark på nordvestlige del av Varangerhalvøya. Berlevåg er egen kommune siden 1914 ved deling av Tana i tre kommuner. Grensen går i øst over Båtsfjordnæringen mellom Kongsfjorden og Båtsfjorden, i vest går den sør for Trollfjorden, en fem km lang arm av Tanafjorden.

Berlevåg har vidder som stiger fra 200–300 moh. like ved kysten i nord til over 500 moh. i sør. Høyeste fjell er Hakŋalančearru (Hanglefjellet, 619 moh.) i sør på grensen mot Tana kommune. Vidda har karrig krattvegetasjon, men nyttes som reinbeite om sommeren. Elver har skåret seg ned i vidda, størst er Trollfjordelva mot nordøst, Stordalselva med utløp ved tettstedet Berlevåg og Kongsfjordelva med utløp i Austerbotn, som er innerste arm av Kongsfjorden. Berggrunnen består av lagdelt, forholdsvis flattliggende sandstein av eokambrisk alder. Strandområdene ved Straumen og Sandfjorden er vernet som landskapsverneområder.

Nesten hele befolkningen bor i kommunesenteret Berlevåg, som ligger innerst i ei havbukt med 998 innbyggere (2014). Innerst i Kongsfjorden ligger grenda Kongsfjord. Folketallet var økende fra den annen verdenskrig til omkring 1970, men har senere vært i tilbakegang. I tiårsperioden 2001-2011 falt folketallet med 15 % mot 1 % for fylket som helhet. 

Berlevåg er et av Finnmarks viktigste fiskevær. Her ligger flere fiskeindustrianlegg, mekaniske verksteder og slipp. Kongsfjord kraftverk (3,7 MW) i Kongsfjordselvas sideelv Buevasselva forsyner store deler av Varangerhalvøya med strøm.

Rv.890 fra Tana bru (Deanu šaldi) kommer inn i kommunen sør for Geatnjajávri. På nordsiden av vannet tar Rv.891 av til Båtsfjord, mens Rv. 890 fortsetter nordover til kommunesenteret; herfra går vei videre til Molvik på østsiden av Tanafjorden. Berlevåg har hurtigruteanløp. Kortbaneflyplass, Berlevåg lufthavn, ligger fire km vest for tettstedet. Kjølnes fyr ligger øst for tettstedet.

Berlevåg hører til Finnmark politidistrikt, Øst-Finnmark tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Øst-Finnmark regionråd sammen med BåtsfjordGamvikLebesbyNessebySør-Varanger,TanaVadsø og Vardø.

Berlevåg kommune tilsvarer soknet Berlevåg i Varanger prosti (Nord-Hålogaland bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Berlevåg til Tanen fogderi i Finmarkens amt.

For statistiske formål er Berlevåg kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 10 grunnkretser: Revnes, Været, Øverbygda, Langmannsneset, Sandfjord, Kongsfjord, Straumstind, Kongsfjordfjellet, Trollfjord og Store Molvik.

I 1882 ble store deler av fiskeflåten ødelagt da en storm feide inn over Berlevåg, og det ble deretter bygd en molo ved fiskeværet. To ganger ble moloen revet ned av havet, i 1932 og 1959, og senere er det bygd moloer av støpte betongblokker (tetrapoder) som er filtret inn i hverandre. Bølgehøyder på opptil 9,80 m er registrert her.

Hele bebyggelsen i fiskeværet ble rasert av tyske tropper under tilbaketrekningen i november 1944, men bebyggelsen i Kongsfjord ble ikke ødelagt. Alt ble gjenreist i 1950-årene.

Havnemuseum i Berlevåg. Kommunen byr for øvrig på rike muligheter både for jakt, ferskvanns- og sjøfiske. I Kongsfjorddalen er det mange hytter, laksefiske i elven.

Kommunevåpenet (godkjent 1988) har en deling av gull og blått ved flammesnitt. Motivet forestiller havet og bølgene mot stranden, og skal symbolisere kommunens avhengighet av havet.

Navnet har usikker tolkning, første ledd kan være samisk 'perle' og kan sikte til funn av perler. Navnet har også vært forklart som sammensetning med verbet berle, 'smyge varsomt'.

  • Bergheim, Geir: Berlevåg i krig og fred, 1994, isbn 82-7380-170-5, Finn boken

  • Fossen, Asbjørn: Nord-øst i Finnmark : liv eller død?, 2006, isbn 82-996390-6-9, Finn boken

  • Førde, Tor: Sentrale trekk ved utviklinga i Berlevåg 1865-1940, 1984

  • Skaar, Johan: Berlevåg 1800-1950, 1953

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.