Nikel, gruveby i Russland, Murmansk fylke, 10 km fra norskegrensen, administrasjonssenter i Petsjenga kommune, formelt uten bystatus; 15 000 innbyggere (2008). Nikkelgruver la grunnlaget for nikkelverket Petsjenganikel som nå eies av storkonsernet Nornickel. Gruvene er nå på det meste tømt og råstoff føres inn fra Sibir. Forurensningen fra verket (svovel- og tungmetaller) har lagt naturen i området øde og berører også norsk territorium.