Finnmark er et norsk fylke. Det grenser i nord mot Polhavet, i øst mot Barentshavet og Russland, i sør mot Finland og i vest mot Troms fylke. Riksgrensen følger elver på lange strekninger: Jakobselva og Pasvikelva mot Russland, Anárjohka og Deatnu (Tana) mot Finland. Finnmark er det nordligste fylket i Norge, det største i utstrekning og det minste i folkemengde. Hele artikkelen