Alfabeter og skriftsystemer

Alfabet er det settet av symboler eller skrifttegn som gjengir lydene i et språk. I de fleste alfabeter er tegnene ordnet i en fast rekkefølge. Hvert av tegnene representerer gjerne en konsonant eller en vokal, eventuelt en gruppe konsonanter eller vokaler, en kombinasjon av konsonant pluss vokal, eller en stavelse.Den tidlige utviklingen fra billedskrift til alfabet er uviss. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Pål Johansen

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 69 artikler: