Diwani, arabisk skrifttype som særlig ble brukt i politiske dokumenter i Tyrkia under sultanatet. Av de mange varianter av diwani var kirma den minst leselige, fordi den manglet diakritiske punkter. Se arabisk.