Bokstavskrift, skriftsystem av tegn som gjengir lydene i et språk. Tegnene er gjerne ordnet i en fast rekkefølge, alfabet. Bokstavskrift utgjør siste trinn i utviklingsrekken: billedskrift – ordskrift – stavelsesskrift – bokstavskrift. Se alfabet og skrift.