uigurisk skrift

Norge med uigurisk arabisk skrift
Norge på uigurisk
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Artikkelstart

Uigurisk skrift er en samlebetegnelse for de forskjellige skriftene som har vært brukt for å skrive det tyrkiske språket uigurisk, som hovedsakelig snakkes i Xinjiang og Kasakhstan.

Den første skriften som ble brukt til å skrive gammeluigurisk, var en egenutviklet skrift av semittisk opprinnelse. Denne skriften kalles uigurisk skrift og er senere tilpasset også mongolsk og mandsjuisk, men brukes i dag ikke for uigurisk selv.

Etter at uigurene konverterte til islam, tok de i bruk arabisk skrift.

Den arabiske skriften ble på 1960-tallet erstattet av en tilpasset utgave av det latinske alfabetet, men i 1982 ble det arabiske alfabetet gjeninnført i en ny utgave.

I Sovjetunionen har uigurisk vært skrevet med kyrilliske bokstaver.

Ny skrift

Spesielle latinske bokstaver
Spesielle latinske bokstaver
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Det latinske alfabetet som ble innført i Kina på 60-tallet, kalles 'ny skrift' (Yengi Yeziⱪi Йеңи Йезиқи يېڭى يېزىقى) og har noen likhetstrekk med pinyin.

Dette alfabetet er oppført i følgende tabell i alfabetisk rekkefølge, med uttalen gjengitt med det internasjonale fonetiske alfabetet IPA:

Ny skrift

Uttale

Ny skrift

Uttale

Ny skrift

Uttale

a

[a] [ɑ]

l

[l] [ɫ]

w

[w] [v]

b

[b]

m

[m]

x

[ʃ]

c

n

[n]

y

[j]

d

[d]

o

[o] [ɔ]

z

[z]

e

[e]

p

[pʰ]

ƣ

[ʁ] [ɣ]

f

[f] [ɸ]

q

[ʧʰ]

[h]

g

[ɡ]

r

[r] [ɾ]

[qʰ]

h

[x] [χ]

s

[s]

ə

[ɛ] [æ]

i

[i] [ɨ]

t

[tʰ]

ɵ

[ø]

j

[ʤ]

u

[u] [ʊ]

ü

[y]

k

[kʰ]

v

[w] [v]

ȥ

[ʒ]

ng

[ŋ]

c og v brukes bare i fremmedord

Bokstaven som skrives med vanlig h har en uttale som tysk ch, mens norsk h skrives med en liten tapp på bokstaven (ⱨ)

Bokstaven j uttales som på engelsk, mens norsk j skrives y

Bokstaven q uttales tsj, bokstaven x som sj

Etter z er det føyd til bokstaver som har en endret form fra grunnbokstavene.

Bokstaven ƣ uttales som en skarre-r

Bokstaven k med en liten tapp (ⱪ) uttales langt bak i halsen

Bokstaven ə står for en åpen e, som ofte blir så åpen som æ

Bokstaven ɵ tilsvarer norsk ø

Bokstaven ü uttales y (men uten så vid åpning som på norsk)

Bokstaven ȥ uttales som stemt sj (fransk j)

Lyden som ng i norsk 'sang' skrives også slik med denne skriften og er føyd til til slutt i tabellen.

Dette er grunnuttalen til hver bokstav. Når bokstavene settes sammen, påvirker de hverandre og det er mange lydforandringer når ordene uttales.

Latinsk skrift

Det finnes i tillegg til den nye skriften en annen latinsk skrift, som ikke har noen offisiell status, men som ble utviklet på 2000-tallet for å brukes til å skrive uigurisk på datamaskiner. Den har derfor ingen av de spesielle bokstavene som brukes i ny skrift, men erstatter dem i stedet med konsonantsammensetninger. Den kalles uigurisk latinsk skrift (Uyƣur Latin Yeziⱪi Уйғур Латин Йезиқи ئۇيغۇر لاتىن يېزىقى) og skiller seg fra den nye skriften på denne måten (bokstaver som er identiske er utelatt):

Ny skrift

Latinsk skrift

e

ë

h

x

q

ch

x

sh

ƣ

gh

h

q

ə

e

ɵ

ö

ȥ

zh

Ettersom den skal være en hjelpeskrift for den arabiske skriften på datamaskiner, er den alfabetiske rekkefølgen som for den arabiske skriften, og de latinske og arabiske bokstavene tilsvarer hverandre en til en:

a e b p t j ch x d r z zh s sh gh f q k g ng l m n h o u ö ü w ë i y

Kyrillisk skrift

Spesielle kyrilliske bokstaver
Spesielle kyrilliske bokstaver
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

På 1920-tallet innførte Sovjetunionen latinske alfabeter for en rekke minoritetsspråk, men på slutten av 30-tallet ble disse endret til det kyrilliske alfabetet. Det skjedde også med uigurisk, og fremdeles skrives uigurisk med kyrilliske bokstaver i Kasakhstan og andre tidligere sovjetrepublikker.

De kyrilliske bokstavene tilsvarer den nye skriften som følger:

Ny skrift

Kyrillisk

Ny skrift

Kyrillisk

Ny skrift

Kyrillisk

a

а

l

л

w

в

b

б

m

м

x

ш

c

n

н

y

й

d

д

o

о

z

з

e

е

p

п

ƣ

ғ

f

ф

q

ч

һ

g

г

r

р

қ

h

х

s

с

ə

ә

i

и

t

т

ɵ

ө

j

җ

u

у

ü

ү

k

к

v

в

ȥ

ж

ng

ң

Det kyrilliske alfabetet har sin egen alfabetiske rekkefølge:

a ə б в г ғ д е ж җ з и й к қ л м н ң о ө п р с т у ү ф х һ ч ш ю я

De to siste bokstavene brukes for å skrive henholdsvis sammensetningene yu og ya.

Etter at folkerepublikken ble opprettet i Kina, fikk kineserne bistand av russerne til å lage skriftspråk, så fra 1949 til den nye latinske skriften ble innført, ble den kyrilliske skriften også brukt for uigurisk i Kina.

Arabisk skrift

Spesielle arabiske bokstaver
Spesielle arabiske bokstaver
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Da den arabiske skriften ble gjeninnført i Kina i 1982, ble den tilpasset uigurisk fonetikk slik at hver lyd skrives, også vokalene. Den skiller seg derfor fra andre arabiske skrifter, som hovedsakelig skriver kun konsonantene. Se artikkelen Arabisk alfabet for mer informasjon.

Den uiguriske arabiske skriften skiller seg også fra annen arabisk skrift på flere måter:

Alle vokaler i fremlyd skrives med ئـ.

Vokalen a skrives alltid ا : /alma/ ئالما 'eple'

Vokalen ə skrives ە. Merk at den ikke forbindes til påfølgende bokstav: مەن 'jeg', ئەتە 'i morgen', سائەت 'klokke'

Vokalen o er en umerket و, mens u skrives ۇ, ö ۆ og ü ۈ, f.eks. Ürümqi ئۈرۈمچى

Konsonanten w skrives ۋ

Vokalen i har ikke prikker i noen av formene: ئىىى

Vokalen e har loddrette prikker: ئېېې

Konsonanten y har vannrette prikker: ييي

Ellers er følgende bokstaver føyd til utover de grunnleggende arabiske:

g گ q چ ng ڭ ڭڭڭ ž ژ

Fordoblingstegnet brukt i arabisk brukes ikke, og i stedet skrives dobbeltkonsonanter fullt ut, for eksempel ئاتتا /atta/ 'på hesten'

Den arabiske skriften for uigurisk (Ərəb Yeziⱪi Әрәб Йезиқи ئەرەب يېزىقى) er gjengitt i tabellen i sin alfabetiske rekkefølge, med tilsvarende bokstav i de andre skriftene og uttale markert med IPA:

Arabisk

Ny skrift

Uyghur latin

Kyrillisk

IPA

ئا

a

a

а

[a] [ɑ]

ئە

e

e

ә

[ɛ] [æ]

ب

b

b

б

[b]

پ

p

p

п

[pʰ]

ت

t

t

т

[tʰ]

ج

j

j

җ

[ʤ] [ʒ]

چ

q

ch

ч

[ʧʰ] [ʃ]

خ

h

x

х

[x] [χ]

د

d

d

д

[d]

ر

r

r

р

[r] [ɾ]

ز

z

z

з

[z]

ژ

zh (j)

zh

ж

[ʒ]

س

s

s

с

[s]

ش

x

sh

ш

[ʃ]

غ

ƣ

gh

ғ

[ʁ] [ɣ]

ف

f

f

ф

[f] [ɸ]

ق

q

қ

[qʰ]

ك

k

k

к

[kʰ]

گ

g

g

г

[ɡ]

ڭ

ng

ng

ң

[ŋ]

ل

l

l

л

[l] [ɫ]

م

m

m

м

[m]

ن

n

n

н

[n]

ھ

h

h

һ

[h]

و

o

o

о

[o]

ۇ

u

u

у

[u]

ۆ

ɵ

ö

ө

[ø]

ۈ

ü

ü

ү

[y]

ۋ

w

w

в

[w] [v]

ئې

e

ë

е

[e]

ئي

i

i

и

[i] [ɨ]

ي

y

y

й

[j]

Den alfabetiske rekkefølgen i tabellen er den som er i bruk etter 1984 og er her gjengitt fra høyre mot venstre, som er skriveretningen for det arabiske alfabetet:

ا ە ب پ ت ج چ خ د ر ز ژ س ش غ ف ق ك گ ڭ ل م ن ھ و ۇ ۆ ۈ ۋ ې ى ي

Før 1984 var den alfabetiske rekkefølgen

ا ب پ ت د ە ج چ خ ھ و ۆ س ش ر ز ژ ۋ ۇ ۈ ف ق ك ڭ ې ى ي غ گ ل م ن

Før 1984 ble det heller ikke gjort forskjell på bokstavene o/ö og u/ü, men i 1984 ble bokstavene ۆ og ۈ innført for å vise denne uttaleforskjellen.

Mange av bokstavene har små detaljer som er vanskelige å se i en nettleser. Disse bokstavene er derfor også gjengitt som bilder i stor størrelse.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg