Norge på gujarati
Norge på gujarati
Norge på gujarati
Lisens: CC BY SA 3.0

Gujaratiskrift, skrift som brukes til å skrive språket gujarati. Skriften er nær beslektet med devanagari, men mangler den karakteristiske vannrette streken over bokstavene som devanagari har.

Konsonanter

ustemt ustemt stemt stemt
uaspirert aspirert uaspirert aspirert nasal
velar ક k ખ kh ગ g ઘ gh ઙ ṅ
palatal ચ c છ ch જ j ઝ jh ઞ ñ
retrofleks ટ ṭ ઠ ṭh ડ ḍ ઢ ḍh ણ ṇ
dental ત t થ th દ d ધ dh ન n
bilabial પ p ફ ph બ b ભ bh મ m
frikativ ય y ર r લ l ળ ḷ વ v
sibilant શ ś ષ ṣ સ s
guttural હ h

Alle konsonantene har en innebygget a som de uttales med.

Bokstavenes navn tilføyes -kār, f.eks. કકાર /ka-kār/ for bokstaven /k/, på samme måte som k kalles 'kå' på norsk. Unntatt er bokstaven /r/, som kalles reph.

Den øverste delen av tabellen deles inn i ustemte og stemte lyder. Videre deles de inn i aspirerte og uaspirerte lyder, samt nasal. De aspirerte lydene markeres med h i uttalen, som viser at de har sterk pust. Merk at ph står for p med pust, ikke for lyden /f/.

Prikk under konsonanten i lydskriften viser at lyden er retrofleks, som østnorsk rt, rn, rd, rl, rs.

Resten av lydene, som ikke har den samme systematiske inndelingen, står i den nedre delen av tabellen.

ṅ uttales som norsk ng

c uttales /tsj/ og j /dsj/

ñ uttales /nj/

ś og ṣ uttales i dag begge /sj/. ṣ ble tidligere uttalt som retrofleks.

Vokaler

Selvstendige vokaler

Når vokalene starter en stavelse, har de egne tegn:

a ā i ī u ū e ai o au

Strek (-) over vokalen viser lang vokal. Kort og lang i og u uttales i dag likt, selv om de har tegn både for kort og lang vokal. a uttales /ə/ ṛ (med sirkel under) ble regnet som vokal i sanskrit. Den brukes i gujarati bare i lånord fra sanskrit og uttales i dag /ru/. Det finnes også en bokstav for lang utgave, men den er ikke i bruk. Buen på ઓ skrives noen ganger opp ned for å vise åpen o (ઑ), som i låneordet ચૉકલેટ /cɔkleṭ/ 'sjokolade'.

vokaltegn

Vokaler som uttales etter en konsonant, skrives rundt konsonanten - enten foran, over, under eller etter. I tabellen vises vokaltegnene med konsonanten /k/:

કા કિ કી કુ કૂ કૃ કૄ કે કૈ કો કૌ
ka ki ku kṛ kṝ ke kai ko kau

Noen sammensetninger av konsonant og vokal får en uregelmessig form: જા /jā/, જી /ji/, રુ /ru/, રૂ /rū/, દૃ /dṛ/, હૃ /hṛ/

Nasalvokaler

Vokalene kan nasaliseres med tegnet anusvāra - en prikk som settes over bokstaven. I lydskriften gjengis nasaliseringen med en m med prikk under: ṃ.

bortfall av vokal

Konsonantene har en innebygget a, men denne uttales ikke i utlyd: સમજ /samaj/ 'forståelse'.

Videre uttales den nest siste innebygde vokalen normalt ikke når ordet har tre eller flere skrevne stavelser eller ordet slutter på en annen vokal enn den innebygde.

Viram

Tegnet viram (્) kan skrives under en konsonant for å vise at den uttales uten vokal.

Sammensatte konsonanter

I tillegg til regelen om bortfall av vokal, har konsonanter som uttales uten vokal mellom, egne sammensatte bokstaver. De fleste består av halvparten av den første konsonanten og hele den andre konsonanten.

Videre har noen sammensetninger en egen form, f.eks.

ક્ર ક્ષ જ્ઞ દ્મ દ્ય દ્ર ત્ત દ્દ શ્ર
kr kṣ dm dy dr tt dd śr

Sammensatte konsonanter oppfører seg i skriftbildet på samme måte som usammensatte konsonanter.

Dette er de vanligste sammensetningene av to konsonanter:

ક k ખ kh ચ c છ ch જ j ઞ ñ ટ ṭ ઠ ṭh ડ ḍ ણ ṇ ત t થ th દ d ધ dh ન n પ p ફ ph બ b ભ bh મ m ય y ર r લ l વ v શ ś ષ ṣ સ s હ h
ક k ક્ક ક્ખ ક્ટ ક્ત ક્ર ક્લ ક્વ ક્શ ક્ષ ક્સ
ખ kh ખ્ય
ગ g ગ્દ ગ્ધ ગ્ન ગ્મ ગ્ય ગ્ર ગ્લ ગ્વ
ઘ gh ઘ્ન ઘ્ય ઘ્ર
ઙ ṅ ઙ્ક
ચ c ચ્ચ ચ્છ ચ્ય
જ j જ્જ જ્ઞ જ્ય જ્ર જ્વ
ટ ṭ ટ્ટ ટ્ઠ ટ્ય ટ્ર
ઠ ṭh ઠ્ઠ ઠ્ય
ડ ḍ ડ્ડ ડ્ર
ઢ ḍh ઢ્ય
ણ ṇ ણ્ટ ણ્ઠ ણ્ડ ણ્ય
ત t ત્ક ત્ત ત્થ ત્ન ત્પ ત્મ ત્ય ત્ર ત્વ ત્સ
થ th થ્ય
દ d દ્દ દ્ધ દ્મ દ્ય દ્ર દ્વ
ધ dh ધ્ય ધ્વ
ન n ન્ત ન્ધ ન્ન ન્મ ન્ય ન્વ ન્હ
પ p પ્ત પ્ન પ્પ પ્ય પ્ર પ્લ પ્સ
બ b બ્જ બ્દ બ્ધ બ્બ બ્ય બ્ર
ભ bh ભ્ય ભ્ર
મ m મ્ન મ્પ મ્બ મ્ભ મ્મ મ્ય મ્ર મ્લ મ્હ
ય y ય્ય
ર r ર્થ
લ l લ્ક લ્દ લ્પ લ્મ લ્ય
વ v વ્ય વ્ર વ્વ
શ ś શ્ક શ્ચ શ્ન શ્ય શ્ર શ્લ શ્વ
ષ ṣ ષ્ક ષ્ટ ષ્ઠ ષ્ણ ષ્પ ષ્મ ષ્ય ષ્વ
સ s સ્થ સ્ન સ્પ સ્ફ સ્મ સ્ય સ્ર સ્વ સ્સ
હ h હ્ન હ્મ હ્ય હ્ર હ્લ હ્વ

Det finnes også eksempler på sammensetning av tre konsonanter:

ક્ષ્મ kṣm ત્ત્વ ttv ત્સ્ય tsy ન્દ્ર ndr ષ્ટ્ર ṣṭr સ્ત્ર str સ્થ્ય sthy

Andre tegn

Nasaliseringsprikken anusvāra brukes også for å skrive nasale konsonanter i sammensetninger. Prikken står da for tilsvarende nasal i samme rad som påfølgende konsonant i tabellen ovenfor, f.eks. skrives navnet Indra ઇંદ્ર /iṃdra/, og uttales Indra fordi n er nasalen i samme rad som d i tabellen.

Tegnet visarga (ઃ) ser ut som et kolon og skrives i lydskriften som en h med prikk under: ḥ. Tegnet brukes sjelden i gujarati og uttales vanligvis ikke. Eks.: દુઃખ /duḥkh/ 'sorg, smerte'.

Forkortelser markeres med en liten sirkel (॰): રૂપિયા /rūpiyā/ forkortes રૂ॰ Med initialer kan man velge om man vil uttale bokstavene på engelsk eller gujarati, f.eks. Bharatiya Janata Party (B.J.P.) forkortes બી॰જે॰પી॰ /bī.je.pī./ med engelsk uttale og ભા॰જ॰પા॰ /bhā.ja.pā./ med gujarati uttale.

Tall

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg