Norge med gurmukhi-skrift

Norge med gurmukhi-skrift av Pål Johansen. CC BY SA 3.0

Gurmukhi, gurmukhī, eller gurumukhī 'fra guruens munn', indisk alfabet som sikher bruker når de skriver sitt morsmål panjabi, som også skrives med arabiske bokstaver av muslimer. Utviklet i det 16. årh. av sikhenes andre guru for å erstatte laṇḍā-skriften. Den eldste bevarte teksten er sikhenes hellige tekst ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ /adi granth/ fra 1604.

Skriften har følgende konsonanter. Uttalen vises med lydskrift fra det internasjonale fonetiske alfabetet (IPA) i klammer, samt standard omskrivning til latinske bokstaver. 

Rekkefølgen avviker fra den som er vanlig i andre indiske skrifter og de tre blanke rutene først i tabellen fylles av vokalbærerne.

 

 

 

 

 

 

s [s]

h [h/ɦ]

k [k]

kh [kʰ]

g [ɡ]

gh [k]*

ṅ [ŋ]

c [ʧ]

ch [ʧʰ]

j [ʤ]

jh [ʧ]*

ñ [ɲ]

ṭ [ʈ]

ṭh [ʈʰ]

ḍ [ɖ]

ḍh [ʈ]*

ṇ [ɳ]

t [t]

th [tʰ]

d [d]

dh [t]*

n [n]

p [p]

ph [pʰ]

b [b]

bh [p]*

m [m]

y [j]

r [r]

l [l]

v [ʋ/w]

ṛ [ɽ]

Konsonantene merket med * viser i tillegg at stavelsen har annet tonelag. (I de vestligste dialektene uttales disse konsonantene med luftfylt stemme i stedet.)

I tillegg finnes disse seks konsonantene som består av en prikk i tillegg til grunnkonsonanten. De brukes hovedsakelig til fremmedord: 

ś [ʃ]

kh [x]

ġ [ɣ]

z [z]

f [f]

ḷ [ɭ]

Gurmukhi bruker til sammenligning med andre indiske skrifter nesten ikke konsonantsammensetninger, men følgende sammensetninger med de tre underskrevne konsonantene h, r og v kan forekomme (de underskrevne konsonantene vises her under grunnkonsonanten k):

ਕ੍ਹ

ਕ੍ਰ

ਕ੍ਵ

h

r

v

Når r og v er underskrevet, lager de konsonantsammensetninger med grunnkonsonanten uten mellomfølgende vokal, her kr og kv.

Underskrevet h endrer tonelaget til konsonanten.

Disse tre bokstavene står først i alfabetet og har med ett unntak ingen egen uttale. De brukes til å henge vokaler på:

 

[ə]

 

Vokaltegnene henges rundt på konsonantene, og dersom stavelsen ikke begynner med en konsonant, må disse vokalbærerne brukes, siden vokaltegnene ikke kan stå alene. 

Vokalbærerne fordeler seg på bestemte vokaltegn som følger:

a [ə]

ā [ɑ]

i [ɪ]

ī [i]

u [ʊ]

ū [u]

e [e]

ai [ɛ]

o [o]

au [ɔ]

Vokalen a er innebygget i konsonanten og har derfor ikke et eget vokaltegn.

Alle konsonanter uttales med vokalen a, unntatt i utlyd, hvor a faller bort. I ord med kun a-er, er det mulig å utelate vokalen i 2. stavelse. F.eks. kan man uttale ਬਰਕਤ 'velsignelse' som /barakat/ eller /barkat/.  

De øvrige vokaltegnene erstatter denne a-en.

I følgende tabell er vokalene skrevet sammen med konsonanten k som eksempel:

ਕਾ

ਕਿ

ਕੀ

ਕੁ

ਕੂ

ਕੇ

ਕੈ

ਕੋ

ਕੌ

ka [kə]

kā [kɑ]

ki [kɪ]

kī [ki]

ku [kʊ]

kū [ku]

ke [ke]

kai [kɛ]

ko [ko]

kau [kɔ]

Vokalene uttales alltid etter konsonanten de skrives rundt, uavhengig om de skrives foran, over eller under konsonanten.

Tegnene ੰ ਟਿੱਪੀ /ʈippiː/ og ਂ (ਁ ) ਬਿੰਦੀ /bindiː/ brukes for å markere (1) nasalvokal og (2) nasalkonsonant foran annen konsonant uten vokal mellom. I slik tilfeller skrives altså ikke nasalkonsonanten, bare disse tegnene. Bokstavene ਙ /ŋ/ og ਞ /ɲ/ brukes så å si aldri i skrift, ettersom de bare forekommer som nasal foran konsonant uten vokal mellom og derfor i stedet skrives med disse tegnene.

Bindi brukes over

 

 

[-]

ā [ɑ]

ī [i]

e [e]

ai [ɛ]

o [o]

au [ɔ]

Tippi brukes over resten av vokalbærerne og vokaltegnene. 

Tegnet ੱ  ਅੱਧਕ /ɑddʰɑk/ skrives over en konsonant for å vise at neste konsonant uttales som dobbeltkonsonant: ਪੱਥਰ /pɑttʰɑr/ 'sten'

I dag brukes mest de vestlige tallene, men i eldre tekster kan egne gurmukhi tall forekomme:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

 

 

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.