arabisk alfabet

Det arabiske alfabetet har 28 skrifttegn. Alfabetet stammer fra den arameiske gren av det kanaaneiske alfabet, nærmere bestemt fra det nabateiske alfabet, som igjen er en gren av det syriske.

Skrifttegnene står for språkets konsonanter, mens 3 tegn også kan representere språkets tre lange vokaler. Tegn for de tre korte vokalene a, i, u kan tilføyes over eller under konsonantene. Men dette skjer bare i Koranen og noen få andre hellige bøker.

Tegnene skrives fra høyre til venstre og er meget kursivert i forhold til de eldre semittiske tegnene. De forekommer i flere tradisjonelle stilarter, og skriften egner seg utmerket som dekorasjon. Skjønnskriften (kalligrafien) har derfor alltid stått høyt i kurs hos araberne. En særlig form av arabisk skrift er den kufiske, som har flere rette vinkler og finnes i gamle håndskrifter og på mynter. Også persisk og urdu skrives med arabiske skrifttegn (med små variasjoner). Tyrkia brukte arabisk skrift til 1928, da man besluttet å gå over til det latinske alfabet.

Navn Transkr. Uttale Isolert Start Midt Slutt
alef konsonant ', vokal a varierer, ofte /aː/ ا ا ـا ـا
ba b /b/ , /p/ ب بـ ـبـ ـب
ta t /t/ ت تـ ـتـ ـت
tha th /θ/ ث ثـ ـثـ ـث
jim j [d͡ʒ] ~ [ʒ] ~ [ɡ] ج جـ ـجـ ـج
ha h /ħ/ ح حـ ـحـ ـح
kha kh /x/ خ خـ ـخـ ـخ
dal d /d/ د د ـد ـد
dhal dh /ð/ ذ ذ ـذ ـذ
ra r /r/ ر ر ـر ـر
zain z /z/ ز ز ـز ـز
sin s /s/ س سـ ـسـ ـس
shin sh /ʃ/ ش شـ ـشـ ـش
sad s /sˤ/ ص صـ ـصـ ـص
dad d /dˤ/ ض ضـ ـضـ ـض
ta t /tˤ/ ط طـ ـطـ ـط
zain z [ðˤ] ~ [zˤ] ظ ظـ ـظـ ـظ
ajin ‘ (el. utelates) /ʕ/ ع عـ ـعـ ـع
ghain gh غ غـ ـغـ ـغ
fa f ڧ ڧـ ـڧـ ـڧ
qaf q ق قـ ـقـ ـق
kaf k ك كـ ـكـ ـك
lam l /l/ ل لـ ـلـ ـل
mim m /m/ م مـ ـمـ ـم
nun n /n/ ن نـ ـنـ ـن
ha h /h/ ه هـ ـهـ ـه
vav konsonant w, vokal u /w/, /uː/, /oː/ و و ـو ـو
ja konsonant y, vokal i/a /j/, /iː/, /eː/ ي يـ ـيـ ـي

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg