Jiaguwen, den tidligste kjente forløper for de kinesiske skrifttegnene. Ble først oppdaget i Henan-provinsen rundt år 1900. Inntil da var de såkalte «dragebena», skilpaddeskall og skulderben av ku med innrissede tegn man trodde stammet fra drager, blitt malt opp og brukt til kinesisk medisin. Inskripsjonene er datert og stammer fra Shang-dynastiet (1600-tallet–ca. 1025 f.Kr.) og var det første håndfaste bevis på at dette dynastiet ikke bare var en mytisk konstruksjon. De ble brukt til spådom og består gjerne av en konges spørsmål, spåmannens svar (basert på mønstre som oppstod i benet eller skallet når det ble brent) og det faktiske utfall av saken. Selve skriften er bygd opp etter samme prinsipper som moderne kinesisk skrift, men med sterkere piktografiske elementer. Mange av tegnene er fremdeles ikke sikkert tydet.