Piktografisk skrift, piktografi, billedskrift, skrift hvor hvert enkelt tegn representerer et stilisert bilde som antyder meningsinnholdet. Piktografiske elementer finnes blant annet i kinesisk skrift, hieroglyfer og i indianske språk. I tilfeller gjengir tegnene, piktogrammene, ikke språket direkte, men gir hint som skal hjelpe den enkelte til å huske en muntlig overlevert tekst. Dette er for eksempel tilfelle med et av alfabetene til naxi-folket i Kina og med flere piktografiske systemer i gamle indianersamfunn.