cree-skrift

Cree-skrift er en kanadisk stavelsesskrift brukt til å skrive språket til cree-indianerne. Skriften ble oppfunnet av misjonæren James Evans, som rundt 1840 kom til Norway House ved Winnipeg-sjøen i Manitoba for å misjonere blant Norway House Cree Nation og tilpasset skriften han tidligere hadde laget til Ojibwe.

Tegnenes retning viser stavelsens vokal.

Konsonanter som avslutter stavelsen har egne tegn, som i de fleste tilfellene er en liten utgave av stavelsestegnet med vokalen a.

Dette er en oversikt over skriften:

Ē I O A SLUTTKONSONANT
INGEN KONSONANT
P
T
C(H)
K
M
N
L
R
S
SH
W
Y

Lang vokal markeres med prikk over stavelsen: ᐙᑎ /wāti/ 'hi'.

Vokalen ē er alltid lang og skrives derfor uten prikk: ᑫᑲ /kēka/ 'endelig'.

W-prikken som vi ser i stavelsene med W, kan også skrives foran andre konsonanttegn for å danne utvidede stavelser: ᑲᑴ /kakwē/ 'forsøke'.

SK forekommer som egen sluttkonsonant ᔉ: ᐊᒥᔉ /amisk/ 'bever'.

Sluttstavelsen hk gjengis vanligvis som k: ᐐᑭᒃ /wīkihk/ 'hjemme hos ham'

ᐦ kan stå for sluttkonsonanten h, men utelates ofte.

Dialektforskjeller

Cree-språket har en rekke dialekter, hvor uttalen er forskjellig: Elg-cree har beholdt den opprinnelige l'en, mens den i andre dialekter har endret uttale: til n i sump-cree, y i slette-cree, ð i skog-cree og r i r-cree.

Skriften viser også dialektforskjeller.

Vestlig Cree plasserer w-prikken til høyre for stavelsen, altså for eksempel ᐚᑎ /wāti/ 'hi' i stedet for ᐙᑎ.

Vestlig Cree har et eget tegn for l, ᓫ, som skrives foran vokalstavelsen, f.eks. ᓫᐊ /la/. Slette-cree har verken ᓫ /l/ eller ᕑ /r/ og bruker disse bare i lånord.

Vestlig Cree bruker et eget tegn ᕽ for sluttstavelsen hk som uttales [χ]: ᐐᑭᕽ /wīkihk/ 'hjemme hos ham'

Sluttkonsonantene i tabellen er elg-cree, mens vestlig cree har andre sluttkonsonanter:

SLUTTKONSONANT SLUTTKONSONANT
P L
T R
C(H) S
K SH
M W
N Y

Som vi ser, er w den eneste sluttkonsonanten som er felles: ᓈᐯᐤ /nāpēw/ 'mann'. Ellers ser vi dialektforskjellene i skrivemåten: 'vanter' /astisak/ kan altså skrives ᐊᔅᑎᓴᒃ eller ᐊᐢᑎᓴᐠ avhengig av dialekt.

Vestlig Cree bruker også normalt ᐦ for sluttkonsonanten h, mens det er vanlig å utelate denne i Elg-cree.

Sump-dialekten skrives normalt med vestlige sluttkonsonanter, men bruker ᐪ for l: Eksempel med navnet Pål: Elg-cree: ᐴᓪ Vestlig: ᐴᓫ Sump-dialekt: ᐴᐪ

Slette-Cree bruker ikke SH.

Punktum i cree-skriften er et kryss: ᙮

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg