Bokstav er et skrifttegn som alene eller sammen med flere (digraf) betegner en språklyd; et alfabettegn.. Hele artikkelen