linear A, betegnelse for stavelseskriften brukt på Kreta i den førgreske perioden i tiden ca. 2000–1400 f.Kr. Kjent gjennom innskrifter på leirtavler. Stavelsesskriften erstattet en eldre billedskrift. Det er gjort mange forsøk på å tyde skriften, men ingen forsøk har vunnet allmenn anerkjennelse, og det lar seg derfor ikke si noe sikkert om språkets slektskapsforhold. Noen forskere, blant andre den norske språkforskeren Kjell Aartun, hevder at det dreier seg om et semittisk språk, andre at det må tilhøre den anatoliske grenen av de indoeuropeiske språkene, atter andre at det tilhører en selvstendig lilleasiatisk språkfamilie. Se egeisk og Kreta (historie).