etiopisk skrift

Norge på amharisk
. fri

Etiopisk skrift, utviklet seg fra en sør-arabisk skrift rundt 500 f.Kr. og ble først brukt til å skrive geez. Til å begynne med var det en konsonantskrift, men i det 4. århundret e.Kr. ble vokalsystemet utviklet. Skriften brukes i dag til å skrive de fleste språkene i Etiopia og tigrinja i Eritrea. På amharisk og tigrinja kalles skriften ፊደል /fidäl/, som betyr skrift eller alfabet.

Alfabetet settes opp i en tabell, hvor grunnformen til hver konsonant har vokalen ä [ə]. Mange av de andre vokalene har samme tillegg til grunnformen, for eksempel en strek eller en runding, men det finnes uregelmessigheter.

ä u i a e ə o wi wa we
h
l
m
ś
r
s
š
b
v
t
č
n
ñ
ʾ
k
x
w
ʿ
z
ž
y
d
ǧ
g
č̣
ṣ́
f
p

Tabellen viser også den alfabetiske rekkefølgen for etiopisk skrift og inneholder alle kombinasjonene som brukes i geez, amharisk og tigrinja. Dobbeltkonsonanter finnes, men de markeres ikke i skriften.

For bedre lesbarhet er tabellen også gjort om til tegning. Ved å klikke på bildet nederst i artikkelen kommer det opp en større utgave.

Transkripsjon av etiopiske språk

Lyden som transkriberes ə i den mest brukte transkripsjonen for etiopiske språk tilsvarer [ɨ] i det internasjonale fonetiske alfabetet, mens [ə] transkriberes ä. Tegnene for konsonant med ə står også for den rene konsonanten, uten vokal, for eksempel ኖርዌይ /norwey/ 'Norge'

Også noen av konsonantene som brukes i etiopisk transkripsjon er forskjellige fra det internasjonale fonetiske alfabetet:

etiopisk transkripsjon IPA etiopisk transkripsjon IPA
č [tʃ] ś [ʃ]([ɕ])
ǧ [dʒ] [x]
š [ʃ] ʾ [ʔ]
ž [ʒ] ʿ [ʕ]
[ħ]

For de øvrige konsonantene viser . under konsonanten at den er en ejektiv, altså uttales med lukking av stemmebåndene, noe som i IPA markeres med ':

etiopisk transkripsjon IPA etiopisk transkripsjon IPA
[k'] [s']
[p'] ṣ́ [ʃ']([ɕ'])
[t'] [x']
č̣ [tʃ']

I de moderne språkene som skrives med denne skriften er uttalen av noen av konsonantene slått sammen og forenklet, for eksempel uttales h, ḥ, ḫ og x alle som [h] på amharisk.

Etiopisk tegnsetting

Dette er noen av de vanligste formene for tegnsetting i etiopisk skrift:

kolon - ፥

semikolon - ፤

komma - ፣

punktum - ።

mellomrom - ፡

Tegnet for mellomrom mellom ord går mer og mer ut av bruk.

Etiopiske tall

Tall skrives slik med etiopisk skrift:

1 11 ፲፩
2 12 ፲፪ 20
3 13 ፲፫ 30
4 14 ፲፬ 40
5 15 ፲፭ 50
6 16 ፲፮ 60
7 17 ፲፯ 70
8 18 ፲፰ 80
9 19 ፲፱ 90
10 100

Hundredene skrives som en sammensetning mellom ener eller tier og hundre. 1969 = ፲፱፻፷፱ (10+9+100+60+9)

1000 og høyere tall har ikke egne tegn. Man skriver da ordet i stedet: 1000 heter ሺ /ši/: 5.238 = ፭ሺ፪፻፴፰ (5+tusen+2+100+30+8)

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg