inuktitut stavelsesskrift

nurgi - Norge med stavelsesskrift

Norge med inuktitut stavelsesskrift
Lisens: CC BY SA 3.0

Artikkelstart

Inuktitut stavelsesskrift er en skrift som brukes til å skrive inuktitut (ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ), et inuittisk språk i Canada (ᑲᓇᑕ).

Faktaboks

Uttale

inokti'tot

Også kjent som

ᖃᓂᐅᔮᖅᐸᐃᑦ qaniujaaqpait - fra roten for 'munn'

ᑎᑎᕋᐅᓯᖅᓄᑖᖅ titirausiq nutaaq 'nytt skriftsystem'

på inuktitut

Inuktitut stavelsesskrift er tilpasset fra cree-skriften på midten av 1800-tallet. Første utgivelse med cree-skrift kom på 1850-tallet. Cree-skriften ble i 1865 tilpasset for å passe bedre til inuktitut. Dette ble gjort av John Horden og E. A. Watkins under ledelse av Henry Venn, med påfølgende utgivelser med ny rettskrivning fra 1870-tallet. I 1976 ble skriften ytterligere tilpasset med blant annet tilføyning av de nederste radene i tabellen under.

Skriften brukes først og fremst i Nunavut (ᓄᓇᕗᑦ) og Nunavik (ᓄᓇᕕᒃ) (i Quebec) i Canada. Her er skriften offisiell, slik at alle offentlige dokumenter som lover og lignende må utgis både med denne stavelsesskriften og latinske bokstaver.

Stavelsene

Kort

Latinsk

Kort

Lang

Latinsk

Kort

Lang

Latinsk

Kort

Lang

Latinsk

Sluttkonsonant

Latinsk

ai

i

u

a

pai

pi

pu

pa

p

tai

ti

tu

ta

t

kai

ki

ku

ka

k

gai

gi

gu

ga

g

mai

mi

mu

ma

m

nai

ni

nu

na

n

sai

si

su

sa

s

lai

li

lu

la

l

jai

ji

ju

ja

j

vai

vi

vu

va

v

rai

ri

ru

ra

r

qai

qi

qu

qa

q

ngai

ngi

ngu

nga

ng

nngi

nngu

nnga

nng

łi

łu

ła

ł

Cree-stavelsene med vokalen o ble brukt til vokalen u, men inuktitut har kun 3 vokaler og stavelsene med vokalen e ble derfor brukt for diftongen ai. Diftongen ai ble fjernet av tekniske årsaker på 60-tallet da det ikke var plass til så mange tegn på skrivemaskiner. Den ble erstattet med stavelsene med vokalen a+i (ᐃ). Bruken av stavelsene for diftongen ai er nå gjeninnført i Nunavik, men ikke i Nunavut, så første kolonne i tabellen brukes altså bare i Nunavik.

Cree-stavelsene for c(h) ble brukt til g.

H i utlyd, som skrives ᐦ med cree-skriften, er erstattet med ᕼ i Nunavut og ᕻ i Nunavik

Lange vokaler markeres med en prikk over stavelsen, som vist i tabellen.

Gjengivelse med latinske bokstaver

Inuktitut har også en rettskrivning med latinske bokstaver, som er vist i tabellen ovenfor, og som er i bruk i de områdene som ikke bruker stavelsesskriften (Labrador og Alaska). Grønlandsk har en egen rettskrivning.

Med latinske bokstaver skrives lange vokaler dobbelt – f.eks. ᐲ pii.

Bokstaven ł kan også skrives &.

Uttale

  • j uttales for det meste som norsk j [j], men i noen få dialekter uttales den som dj [ɟ]
  • s uttales h i dialektene i Kivalliq (ᑭᕙᓪᓕᖅ) og Natsilik (ᓇᑦᓯᓕᒃ), samt på inuinnaqtun, som skrives med latinske bokstaver
  • l med strek (ł) (også skrevet &) uttales som en hvislende l [ɬ], men som vanlig h i inuinnaqtun;
  • r uttales som en g langt bak i halsen [ɢ] eller skarre-r [ʁ], men uttales som en ng langt bak i halsen [ɴ] foran nasaler
  • q uttales som en k langt bak i halsen og skrives med en sammensetning av bokstavene kr
  • nng er en dobbel ng

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg