Transkripsjon

Transkripsjon er overføring av tale til lydskrift, eller av en tekst fra ett skriftsystem til et annet, for eksempel fra russisk til latinsk skrift. Transkripsjon brukes også om musikalsk arrangement for et annet instrument enn det komposisjonen egentlig er skrevet for. . Hele artikkelen