Runer er fellesgermanske skrifttegn og den eldste kjente skriften i Norge. I Skandinavia var runer i kontinuerlig bruk fra omtrent andre århundre etter vår tidsregning til utover senmiddelalderen. Betydningen av ordet «rune» er usikker. Det kan ha sammenheng med gammelgermanske ord som betydde «hemmelig viten, mysterium» eller «rådslagning, (sam)tale». Hele artikkelen

Ny artikkel