Kvadratskrift, skriften i de vanlige hebraiske bibelutgaver, etter den kvadratiske form som konsonanttegnene har. Skriften har utviklet seg av den gamle kanaaneiske skriften, som finnes representert i kanaaneiske, fønikiske, moabittiske og eldre arameiske og israelittiske innskrifter. Jødene overtok kvadratskriften fra folk som talte arameisk. At den var i alminnelig bruk alt på Jesu tid, viser Matt 5,18, der oversettelsens «den minste bokstav» gjengir grunntekstens «jod», som bare i kvadratskrift, og ikke i den gamle skrift, er en liten bokstav.