Stavelsesskrift er et skriftsystem hvor hvert tegn står for en stavelse, og ikke for en enkelt språklyd. Eksempler på stavelsesskrift er den mesopotamiske kileskriften og delvis det japanske skriftsystemet.