Skriftspråk er språk som uttrykkes i skrift; skrevet språk. I vid forstand en skriftform som er felles for flere dialekter og et større geografisk område.Et skriftspråk kan være grunnlagt med utgangspunkt i flere dialekter, som for eksempel nynorsk eller nyhøytysk, men oftest har det sitt grunnlag i én dialekt, som dansk (København-dialekten), fransk (dialekten på Île-de-France), italiensk (Toscana-dialekten).På grunnlag av et skriftspråk kan det utvikle seg et felles talespråk.I snevrere forstand brukes skriftspråk om skriftlig fiksering av et språk i motsetning til talespråk eller til et skriftløst språk.. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Skriftspråk

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel