Skriftspråk

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 6 kategorier:

  1. Alfabeter og skriftsystemer
  2. Ortografi og tegnsetting
  3. Skriftkultur
  4. Skrifttegn
  5. Språkinstitusjoner
  6. Språknormering og språkpolitikk

Inneholder 0 artikler: