Østerrikes utenrikshandel

Østerrike har stor utførsel av maskiner til industri og kraftanlegg; dessuten eksporteres elektrisk apparatur, elektrisitet, motorkjøretøyer, metaller og metallvarer, papir og trevarer, kjemiske produkter, tekstiler, bekledning og sportsutstyr. Importen består i hovedsak av maskiner og transportmidler, energibærere (olje og gass), kjemiske produkter, matvarer og industrielle ferdigvarer. Det var lenge omtrent balanse mellom import og eksport av elektrisitet, men fra 1997 har det vært et eksportoverskudd. Østerrike ble medlem av EU i 1995, og tilpasningen til EU-samarbeidet har funnet sted uten store problemer. Nærmere 3/4 av all utenrikshandel (2005) går til EU-land. Tyskland er viktigste handelspartner (37 %); andre viktige samhandelsland er Italia, Frankrike og Sveits. Siden omveltningene i Øst-Europa omkring 1990 og utvidelsen av EU i 2004 har handelen med de østeuropeiske landene vist et kraftig oppsving. Totalt har Østerrike underskudd på handelsbalansen med utlandet, men dette underskuddet er i de senere år blitt kraftig redusert. Særlig har import av olje og gass lenge medvirket til negativ handelsbalanse. Underskuddet har for en stor del blitt dekket av turistinntekter.

En stor del av Østerrikes industri var tidligere tysk eiendom, som i 1945 ble beslaglagt av de allierte og deretter overdratt til den østerrikske stat. Denne industrien forvaltes av holdingselskapet ÖIAG. Mange av disse bedriftene er etter hvert blitt privatisert.

Utenrikshandelen prosentvis fordelt på land 2004

Eksport Import
Tyskland 32,2 43,6
Italia 8,6 6,8
Frankrike 4,6 4,0
USA 5,9 3,2

Eksporten prosentvis fordelt på hovedvaregrupper 2004

Maskiner og transportutstyr 45,8
herav industrimaskiner 24,3
transportmidler og -utstyr 26,9
kraftmaskiner og utstyr 10,5
telekommunikasjonsutstyr 5,1
Kjemikalier o.l. 9,1
Papir, papp o. l. 4,0
Jern og stål 4,6
Matvarer og levende dyr 4,0

Importen prosentvis fordelt på hovedvaregrupper 2004

Maskiner og transportutstyr 40,7
herav industrimaskiner 19,6
transportmidler og -utstyr 29,8
telekommunikasjonsutstyr, lydutstyr 7,8
kontormaskiner 7,3
Kjemikalier o.l. 10,3
Konfeksjon, skotøy m.m. 3,5
Matvarer og levende dyr 5,1
Brenselsstoffer 8,9

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg