flygning

Flygning. Lufthavner i Norge 2005, inklusive Værøy, som er heliport. I tillegg kommer Svalbard lufthavn, Longyearbyen. Kilde: Avinor.

Av /Store norske leksikon ※.

Artikkelstart

Flygning er en benevnelse for kontrollert bevegelse gjennom luften, gjennomført av et luftfartøy tyngre enn luft – eksempelvis fly, helikopter og seilfly.

Kommersiell motorflygning er en næring som har vært i voldsom vekst siden den andre verdenskrig. Antall flypassasjerer på verdensbasis passerte 1 milliard per år tidlig i 1990–årene, og i 2019 var tallet passert 4,5 milliarder. Tradisjonelt har det vært det amerikanske markedet som har hatt flest reisende, men i de senere år har Asia økt mest i antall reiser med fly.

Historie

Av .

Tidlige ruter

Mens tyske luftskip gikk i regelmessig passasjertrafikk så tidlig som 1910, skal den første regulære flyrute for passasjerer ha vært drevet mellom St. Petersburg og Tampa i Florida, USA, januar–april 1914 med en flybåt. Den første faste daglige passasjerrute opprettet Deutsche Luftreederei (fra 1926: Lufthansa) mellom Berlin og Weimar 5. februar 1919 med femseters biplan.

Den første internasjonale rute skal ha vært Aircraft Transport and Travels rute LondonParis som åpnet 25. august 1919. Det ble visstnok fløyet passasjerer mellom de to byer og mellom Paris–Brussel tidligere samme år. I USA ble det åpnet en regulær luftpostrute New YorkWashington 15. mai 1918. Kontrakter med postverkene hadde i de kommende år stor økonomisk betydning for ruteflyselskapene.

Passasjerfly

Tremotorsflyet Fokker F 7 var det mest vanlige passasjerfly i Europa mot slutten av 1920-årene. Lufthansa, som vesentlig ble utstyrt med Junkers-fly, var snart et av verdens ledende flyselskaper. Frankrike opprettet ruter på Afrika, Storbritannia på India og Australia. Store flybåter ble benyttet på lengre, oversjøiske ruter. I 1930-årene kom de kjente flyene Boeing 247 og Douglas DC-3 i bruk i USA. Pan American utvidet 1930 sitt rutenett til Sør-Amerika og 1940 til Hong Kong og Auckland. Flyene hadde 1937 fullstendig fortrengt luftskipene fra lufttrafikken. I 1939 begynte regelmessig nordatlantisk passasjertrafikk med fly. Utviklingen av de militære transportfly under den annen verdenskrig gav flyselskapene en ny generasjon passasjerfly, som Boeing Stratocruiser, Douglas DC-4 og Lockheed Constellation.

Etter den annen verdenskrig var amerikansk flymateriell i overvekt, og i midten av 1950-årene kunne Douglas DC-7C og Lockheed Super Constellation ta opptil 100 passasjerer på 6400 km lange ruter. Turbopropfly som det britiske Vickers Viscount, ble satt inn på innenlandsruter, og 1958 kom de rene jetflyene for alvor etter det britiske forsøk på å introdusere Comet 1952.

Passasjerantallet i jetfly steg til over 200 i 1960-årene, med Boeing 707 og Douglas DC-8. Det første wide-body jetfly, Boeing 747 Jumbojet med plass til ca. 400 passasjerer, ble satt i trafikk 1970, deretter fulgte Lockhead L-1011 TriStar McDonnell Douglas DC-10 og den europeiske Airbus A300.

Det sovjetiske flyselskapet Aeroflot åpnet 26. desember 1975 med et supersonisk fly, Tu-144, en gods- og postrute mellom Moskva og Alma Ata (nå Almaty). British Airways og Air France innviet 21. januar 1976 de første regulære supersoniske passasjerflygninger med Concorde. Siste kommersielle flygning med Concorde var 24. oktober 2003).

Norsk lufttrafikk

Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Norsk lufttrafikk går tilbake til 1920, da Hærens flyvåpen prøvefløy rutene Kjeller–Halden og Kjeller–Hamar, mens Marinens flyvåpen prøvefløy en postrute Horten–Oslo–Kristiansand.

Norges første luftfartselskap, Det Norske Luftfartsrederi A/S, ble grunnlagt i 1918. Selskapet drev i august–oktober 1920 en postrute mellom Stavanger og Bergen. Først i 1929 kom Norge med i nordisk postflygning med en nattrute mellom Oslo og Malmö. I 1927 hadde Lufthansa åpnet en rute Oslo–Tyskland, og Gressholmen sjøflyhavn i Oslo ble tatt i bruk. Widerøe's Flyveselskap startet i 1934 en passasjer- og postrute Oslo–Kristiansand–Stavanger–Haugesund, men DNL fikk kort etter konsesjon på ruten.

Antall anløpssteder ble etter hvert utvidet nordover til Tromsø, og til Göteborg, Stockholm og København. Oslo lufthavn, Fornebu, ble tatt i bruk 1. juni 1939. Oslo Lufthavn Gardermoen ble ny hovedflyplass med åpning 8. oktober 1998. I 1937 fraktet DNL 3600 passasjerer.

Scandinavian Airlines System (SAS) ble dannet i 1946 og åpnet samme år ruter til Nord- og Sør-Amerika. I 1957 startet SAS den første rute til Tokyo over nordpolområdet. Braathens SAFE fikk 1949 konsesjon for fem år på rute til Hong Kong. Dette ble den første flyruten mellom Norge og Østen. Selskapet startet innenlandsruter i 1952, mens Braathens utenlandstrafikk opphørte 1954 (gjenopptatt 1989).

Deregulering

Innen internasjonal flytrafikk har utviklingen gått i retning av mindre regulering og økt konkurranse siden 1980-årene. Utviklingen startet i USA, og i Europa går flyselskapene i 1990-årene fra en tilværelse som beskyttede, nasjonale – gjerne hel- eller halvstatlige – selskaper, til å møte konkurranse både innenlands og utenlands. Dette fører bl.a. til at flyselskapene søker sammen gjennom fusjoner, oppkjøp og allianser.

Som et ledd i tilpasning til EUs transportpolitikk, skjedde det en deregulering av markedet fra 1. august 1993, noe som innebærer at alle flyselskap i EU/EØS-området har fri konkurranse på flygninger til og fra Norge. Etter at EØS-avtalen trådte i kraft 1. januar 1994 kan alle lisensierte luftfartselskaper i EØS-land opprette flyruter til andre land med samme tilknytning. For innenlandsrutene har dereguleringen utviklet seg gradvis. Fra 1. april 1997 kan så vel norske lisensierte selskaper som lisensierte luftfartselskaper fra EØS-land opprette og drive ruteflygning i Norge. Som en konsekvens av EØS-avtalen og tilhørende lovverk, har Samferdselsdepartementet siden 1996 delt opp trafikken på Norges kortbaneflyplasser i ulike pakker og sette pakkene ut på internasjonale anbud.

Fra 2020 overtar fylkeskommunene formelt ansvaret for den tilskuddsbaserte flytrafikken til, fra og mellom kortbaneflyplassene i Norge. Dette vil være aktivt fra tidspunktet for nye kontrakter, som i Nord-Norge vil være 1. april 2022, mens rutene på vestlandet følger to år senere.

Sikkerhet og ulykker

Antall ulykker innen sivil luftfart er generelt synkende, selv om man i 2018 opplevde en liten økning i antall ulykkesofre etter ulykker, i forhold til hva som har vært trenden de siste årene.

Ulykkesfrekvensen for sivil luftfart ligger på ca. 0,1 fatale ulykker per 100 000 flytimer (Norge ligger litt over gjennomsnittet). Nedgangen har sammenheng med de strenge tekniske forskrifter som setter grenser for både flyenes og enkeltkomponentenes gangtid mellom overhalinger, fremskritt i bruk av bruddsikre konstruksjoner, utvikling av nye, lette og sterke materialer, anvendelsen av bedre prøvemetoder, dessuten tilgjengeligheten av mer effektive kontrollapparater og vedlikeholdssystemer.

Den sterke ekspansjon både i trafikktettheten og flyenes størrelse setter spesielle krav til prosedyrer. Til slike tiltak hører mer effektive treningsopplegg for flygerne, bedre og mer lettleste instrumenter om bord, apparater for mer automatisk operasjon f.eks. i landingsfasen, bedre navigasjons- og kommunikasjonssystemer på lange ruter, forbedret lufttrafikkontroll, samt mer utstrakt bruk av ferdskrivere.

Eksempler på enkeltsystemer som betyr mye for flysikkerheten er terrengvarsling (påbudt brukt fra 10. november 1976 i alle norskregistrerte fly med startvekt over 15 000 kg eller mer enn 30 godkjente passasjerseter) og GPS.

Fugler har skapt problemer for flytrafikken. Når en fugl på 1 kg treffer et fly som har en hastighet på 350 km i timen, skjer det med en kraft på ca. 45 000 newton; hvis hastigheten er 700 km i timen, blir kraften firedoblet, ca. 180 000 newton. I Nord-Europa skjer mer enn halvparten av slike kollisjoner med måker. En kombinasjon av skremmeskudd og fuglers varselskrik fra lydbånd er bl.a. i Norge blitt praktisert med hell for å holde fugler borte fra flyplasser. Radar er tatt i bruk for at man kan holde seg orientert om fugleflokkenes posisjon i store høyder.

Den største flyulykke i luftfartens historie inntraff 27. mars 1977 da et nederlandsk og et amerikansk Boeing 747 kolliderte på rullebanen på Tenerife, Kanariøyene, og 582 mennesker mistet livet. De flyulykker i Norge som har krevd flest menneskeliv skjedde i 1972 og 1996. 23. desember 1972 styrtet ruteflyet fra Vigra, en Fokker Fellowship, ved Asdøltjern i Asker under innflygning til Fornebu. 40 mennesker omkom, 5 overlevde. 29. august 1996 kolliderte et russisk Tupolev-fly (Tu-154) med Operafjellet under innflygning til Longyearbyen, Svalbard. 141 mennesker omkom.

Nasjonalitetsmerker for fly fra et utvalg land

AP Pakistan
B Kina
C, CF Canada
CR, CS Portugal
D Tyskland
EC Spania
EI, EJ Irland
F Frankrike
G Storbritannia
HA Ungarn
HB Sveits
I Italia
JA Japan
LN Norge
LZ Bulgaria
N USA
OE Østerrike
OH Finland
OO Belgia
OY Danmark
PH Nederland
RA Russland
SE Sverige
SP Polen
SU Egypt
SX Hellas
TC Tyrkia
TF Island
UK Ukraina
VH Australia
VT India
4X Israel
5B Kypros

Store ulykker

Norsk luftfart

Dato Flytype Sted Antall omkomne Omstendigheter
29. august 1996 Tupolev TU-154 Operafjellet, Svalbard 141 Navigasjonsfeil
8. septemer 1989 Convair 580 Utenfor Hirtshals, Danmark 55 Teknisk svikt
23. desember 1972 Fokker F-28 Fellowship Asker 40 Menneskelig svikt
6. mai 1988 Dash 7 Torghatten 36 Menneskelig svikt
26. juni 1978 S-61(helikopter) Nordsjøen 18 Teknisk svikt
11. juli 1972 Twin Otter Grytøya 17 Menneskelig svikt
11. mars 1982 Twin Otter Nordkinn 15 Menneskelig svikt

Internasjonal luftfart

Dato Flytype Åsted Omkomne Årsak
27. mars 1977 Boeing 747 – Boeing 747 Tenerife, Kanariøyene 583 Kollisjon mellom to fly på bakken
12. aug. 1985 Boeing 747 Osutaka-fjellet, Japan 520 Sammenbrudd i haleseksjonen
12. nov. 1996 Boeing 747 – Iljusjin Il-76 New Delhi, India 349 Kollisjon mellom to fly i luften
3. mars 1974 DC-10 Paris, Frankrike 346 Lastedør åpnet seg i luften
23. juni 1985 Boeing 747 Vestkysten av Irland 329 Bombeeksplosjon
19. aug. 1980 Lockheed TriStar Riyad, Saudi Arabia 301 Brann i lasetrommet
8. jan. 1996 Antonov An-32 Kinshasa, Kongo 2971 Utfor rullebane under take-off
3. juli 1988 Airbus A300 Persiske bukt 290 Skutt ned av amerikanske marinefartøy
25. mai 1979 DC-10 Chicago 273 Motor falt av under take-off
21. des. 1988 Boeing 747 Lockerbie, Skottland 2702 Bombeeksplosjon
1.sept. 1983 Boeing 747 Sakhalin, Russland 269 Skutt ned av sovjetisk jagerfly
26.april 1994 Airbus A300 Nagoya, Japan 264 Pilotfeil under landing
11. juli 1991 DC-8 Jidda, Saudi-Arabia 261 Brann i hjulbrønn
28. nov.1979 DC-10 Mt. Erebus, Antarktis 257 Kollisjon med fjell etter navigasjonsfeil
12. des. 1985 DC-8 Gander, Newfoundland 256 Stall under take-off
28. okt. 1984 Antonov An-22 – Antonov An-22 Kabul, Afghanistan 240 Kollisjon i luften
26. sept. 1997 Airbus A300 Medan, Indonesia 234 Kollisjon med fjell
17. juli 1996 Boeing 747 Long Island, New York 230 Eksplosjon i luften
2. sept. 1998 MD-11 Halifax, Canada 229 Brann om bord
6. aug. 1997 Boeing 747 Guam, Stillehavet 228 Krasjet under landing
12. nov. 2001 Airbus A300 Queens, New York 265 Mistet vertikalstabilisator og sideror etter start
19. feb. 2003 Il-76MD Shahdad, Iran 275 Kollisjon med fjell

1Mannskapet på 6 overlevde, de drepte oppholdt seg på et torg nær rullebanen.

211 av de omkomne var innbyggere i Lockerbie (se Lockerbie-saken).

Verdens største flyselskaper

Flyselskap Ant. Passasjerer 2017 (mill)
1 Southwest Airlines – USA 151,7
2 American Airlines – US 144,5
3 Delta Airlines – USA 118
4 China Southern – Kina 114
5 Ryanair – Irland 112
6 United Airlines – USA 100,1
7 China Eastern – Kina 80,5
8 EasyJet – England 70,7
9 Latam – Brasil 66,8
10 Air China – Kina 62,3
11 Turkish Airlines – Tyrkia 61,7
12 Lufthansa – Tyskland 57
13 Emirates – Dubai 55
14 Qantas – Australia 53,7
15 All Nippon Airways – Japan 47,3

Tallene er hentet fra IATA sin oversikt for 2017, og er basert på selskapenes passasjertall.

Flymuseer

Et utvalg museer for flygning og romfart. Foruten spesialmuseene finnes egne avdelinger for flygning og romfart ved flere tekniske museer og samferdselsmuseer.

Norge

Danmark

 • Danmarks Flyvemuseum, Helsingør
 • Dansk Veteranflysamling, Stauning

Sverige

 • Flygvapenmuseum, Linköping
 • Jämtlands Flyg & Lottamuseum, Östersund
 • Svedinos Bil- och Flygmuseum, Ugglarp

Finland

 • Keski-Suomen Ilmailumuseo (Flymuseet for Midt-Finland), Tikkakoski
 • Suomen Ilmailumuseo (Finlands nasjonale flymuseum), Vantaa

Frankrike

 • Musée de l'Air et de l'Espace, Paris, Le Bourget.

Italia

 • Museo Aeronautico Caproni di taliedo, Milano
 • Museo Storico Dell'Aeronautica Militare Italiana, Aeroporto di Vigna di Valle

Nederland

 • Aviodome Schiphol, Amsterdam
 • Militaire Luchtvaart Museum (Museum for militær luftfart), Soesterberg
 • Luchtoorlogmuseum en Fort Veldhuis (Luftkrigsmuseet), Heemskerk

Russland

 • A. S. Jakolevs museum, Moskva
 • Hovedmuseet for luftfart og romfart, Moskva
 • Iljusjins minnemuseum, Moskva
 • Luftforsvarsmuseet, Moskva
 • Romfartens minnemuseum, Moskva

Spania

 • Museo Del Aire, Cuatro Vientos Air Base, Madrid

Storbritannia

 • British Balloon Museum, Old Windsor, Berkshire
 • Fleet Air Arm Museum, Ilchester, Somerset
 • Imperial War Museum, Duxford, Cambridgeshire
 • International Helicopter Museum, Weston-super-Mare, Avon
 • Midland Air Museum, Bagington, Warwickshire
 • Museum of Army Flying, Stockbridge, Hampshire
 • Museum of Flight, North Berwick, Lothian
 • Royal Air Force Museum, Hendon, London

Tyskland

 • Air Classic Flugzeugmuseum, Frankfurt lufthavn
 • Auto + Technik Museum, Sinsheim
 • Deutsches Luftschiff- und Marinefliegermuseum, Nordholz
 • Deutsches Museum – Flugwerft Schleisheim, Oberschleissheim
 • Deutsches Museum, München
 • Deutsches Segelflugmuseum, Wasserkuppe
 • Flugausstellung Leo Junio, Hermeskeil
 • Internationales Luftfahrtmuseum Manfred Pflumm, Schwenningen
 • Luftfahrtmuseum Köln-Butzweilerhof e.V.
 • Luftfahrt-Museum Laatzen-Hannover
 • Luftwaffen-Museum Berlin, Gatow
 • Otto-Lilienthal-Museum, Anklam
 • Raumfahrtmuseum Peenemünde
 • Technik-Museum Hugo Junkers, Dessau
 • Technik-Museum, Speyer
 • Verkehrsmuseum Dresden
 • Zeppelin-Museum, Friedrichshafen
 • Zeppelin-Museum, Neu-Isenburg

Canada

 • Atlantic Canada Aviation Museum, Enfield, Nova Scotia
 • Canadian Museum of Flight and Transportation, Surrey, British Columbia
 • Canadian Museum of Flight, Langley, British Columbia
 • Canadian Warplane Heritage Museum, Mount Hope, Ontario
 • National Aviation Museum, Ottawa, Ontario
 • Western Canada Aviation Museum, Winnipeg, Manitoba

USA

 • American Airpower Heritage Museum, Midland, Texas
 • American Helicopter Museum and Education Center, West Chester, Pennsylvania
 • Castle Air Museum, Atwater, California
 • Eighth Air Force Museum, Bossier City, Louisina
 • Evergreen Air Venture Museum, McMinnville, Oregon
 • EAA Air Adventure Museum, Oshkosh, Wisconsin
 • Grissom Air Museum, Kokomo, Indiana
 • Hill Aerospace Museum, Ogden, Utah
 • Hiller Aviation Museum, San Carlos, California
 • Kennedy Space Center, Cape Canaveral, Florida
 • MAPS Air Museum, Akron, Ohio
 • Mid Atlantic Air Museum, Reading, Pennsylvania
 • Museum of Flight, Seattle, Washington
 • Museum of Flying, Santa Monica, California
 • National Air And Space Museum, Smithsonian Institution, Washington D. C.
 • National Museum of Naval Aviation, Pensacola, Florida
 • National Warplane Museum, Horseheads, New York
 • Oregon Air & Space Museum, Eugene, Oregon
 • Pima Air and Space Museum, Tucson, Arizona
 • Rhinebeck Aerodrome Museum, Rhinebeck, New York
 • Robins Air Force Base Museum of Aviation, Warner Robins, Georgia
 • San Diego Aerospace Museum, San Diego, California
 • Steven F. Udvar-Hazy Center i Virginia (utenfor Washington DC)
 • Texas Air Museum, Rio Hondo, Texas
 • Tulsa Air and Space Center, Tulsa, Oklahoma
 • United States Air Force Museum, Dayton, Ohio
 • United States Army Aviation Museum, Fort Rucker, Alabama
 • United States Space & Rocket Center, NASA Visitor Center, Huntsville, Alabama
 • Wings Over The Rockies Air and Space Museum, Denver Colorado
 • Wright Brothers National Memorial, Kill Devil Hills, North Carolina
 • Yankee Air Museum, Ypsilanti, Michigan

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (1)

skrev Svein Askheim

Jeg søkte etter Grytøya-ulykken som ikke finnes i snl. Så luftfartens historie som ikke gir treff. Jeg finner det gjemt i denne artikkelen men søkemotoren er ikke av de beste. Antagelig bør en nyfagkategori opprettes for å dekke luftfarten bedre.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg