St. Petersburg, by i USA, Florida, ved innløpet til Tampa Bay på vestkysten; 246 400 innb. (2007). Kunstmuseum. Populært feriested, noe industri.