Luftfart

Luftfart, ferdsel med luftfartøyer, i henhold til FN's utarbeidede luftfartsbestemmelser. Det er oppnevnt et eget FN-styrt organ for luftfart, som betegnes ICAO (International Civil Aviation Organization). I Norge er Samferdselsdepartementet øverste myndighet for luftfart. Departementet utøver sin myndighet blant annet gjennom Avinor og Luftfartstilsynet. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Luftfart

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 6 kategorier:

  1. Administrasjon i luftfarten
  2. Biografier i luftfart
  3. Flyindustri
  4. Flyplasser
  5. Flyteknikk
  6. Luftfartøy

Inneholder 2 artikler: