Luftfart er ferdsel med luftfartøyer i henhold til FN's utarbeidede luftfartsbestemmelser. Det er oppnevnt et eget FN-styrt organ for luftfart, ICAO (International Civil Aviation Organization). Luftfartsnæringen består av alle aktører og aktiviteter som bidrar til at lufttrafikken kan gjennomføres på en effektiv og sikker måte. Næringen er internasjonal og i stor grad regulert gjennom internasjonale regler og avtaler. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Luftfart

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel